O nas / Aktualności

Ponad 80 zgłoszeń w konkursie AMS i krakowskiego magistratu na zagospodarowanie Placu Wolnica

Łącznie 87 pracowni architektonicznych i projektowych zgłosiło się do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu Wolnica w Krakowie.

Sąd konkursowy dopuścił do konkursu 70 uczestników. Na przygotowanie propozycji mają czas do 3 grudnia.

– Po raz pierwszy jest tak wielu chętnych w tego typu konkursie – mówi prof. Andrzej Wyżykowski, Główny Architekt Miasta oraz przewodniczący Sądu Konkursowego. – W przypadku placu Nowego było 30 zgłoszeń, ostatecznie napłynęło ponad 20 prac. Z praktyki wynika, że prace nadsyła dwie trzecie z tych, którzy się zgłosili. Do nowego zagospodarowania Placu Wolnica przymierzą się architekci z całej Polski, a także zza granicy, z Europy – dodaje Wyżykowski.

Projekt, który zostanie wyłoniony w konkursie, obejmie rozwiązania przestrzenne i komunikacyjne – także ścieżki rowerowe, ukształtowanie terenu wraz z posadzką, małą architekturę, zieleń, oświetlenie, odwodnienie terenu, a także elementy, które pozwolą stworzyć wartościową i atrakcyjną przestrzeń publiczną w Krakowie. Plac Wolnica będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych wzrokowo.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 11 grudnia, a uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą otrzyma nagrodę pieniężną i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy). – Jeśli zadanie zostanie wpisane do budżetu miasta, to efekty w terenie powinny być widoczne w ciągu roku lub półtora. Tyle potrzeba na przygotowanie dokumentacji, procedurę oraz realizację – ocenia prof. Andrzej Wyżykowski.

Organizatorami konkursu są Gmina Miejska Kraków i AMS SA – w ramach autorskiego projektu marketingu miejskiego Bramy Kraju – we współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Więcej informacji o konkursie i pełny tekst regulaminu znajdują się na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl, www.bramykraju.pl, www.sarp.krakow.pl.