Kontakt / Spółki zależne

AMS SERWIS sp. z o.o.

dawniej: Adpol sp. z o.o.

ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

NIP: 526-03-09-323

tel. (+48 22) 555 64 00
fax (+48 22) 555 64 01

Przetwarzanie danych osobowych:
iod.amsserwis@ams.com.pl

Polityka Transparentności