O nas / Aktualności

AMS i krakowski magistrat ogłaszają konkurs na zagospodarowanie Placu Wolnica w Krakowie

Do 25 września można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu Wolnica w Krakowie. Organizatorami konkursu są Gmina Miejska Kraków i AMS.

Projekt, który zostanie wyłoniony w konkursie, obejmie rozwiązania przestrzenne i komunikacyjne – także ścieżki rowerowe, ukształtowanie terenu wraz z posadzką, małą architekturę, zieleń, oświetlenie, odwodnienie terenu, a także elementy, które pozwolą stworzyć wartościową i atrakcyjną przestrzeń publiczną w Krakowie. Plac Wolnica będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym: niepełnosprawnych wzrokowo.

Przed wakacjami odbyły się konsultacje społeczne, które miały odpowiedzieć na pytanie, jaki charakter placu najchętniej widzieliby mieszkańcy, eksperci i miłośnicy Krakowa. Z udziałem przedstawicieli krakowskiego magistratu odbyła się otwarta debata na temat przyszłości placu. Sugestie na temat jego przebudowy można było zamieszczać na specjalnym forum internetowym lub wrzucać spisane do skrzynki. Na temat konsultacji szeroko pisała lokalna prasa. Wnioski i postulaty zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych zostały dołączone do regulaminu konkursu. – To ważne, precedensowe działanie. Zwykle takie konsultacje zostają przeprowadzone po konkursie. Tutaj mieszkańcy zostali zapytani przed podjęciem jakichkolwiek kroków – mówi Konrad Myślik, członek Wydziału Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”, a jego zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 25 tysięcy zł i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Jego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy) zagospodarowania placu. Kolejne nagrody lub wyróżnienia wyniosą łącznie 25 tysięcy zł i będą przyznawane uczestnikom, którzy zajmą kolejne miejsca w rankingu prac konkursowych podanym przez Sąd Konkursowy.

W skład Sądu Konkursowego oceniającego prace wchodzą:
Andrzej Wyżykowski – Główny Architekt Miasta, Przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP
Krzysztof Bieda – SARP
Artur Jasiński – SARP, Sędzia Referent
Leszek Jasiński – Wydział Strategii UMK
Magdalena Jaśkiewicz – Biuro Planowania Przestrzennego UMK
Krzysztof Kiendra – SARP
Zofia Nowakowska – SARP
Piotr Pakaszewski – ZIKIT
Piotr Parnowski – Prezes AMS,
Jerzy Porębski – dziekan Wydziału Form Przemysłowych ASP w Warszawie
Jacek Maria Stokłosa – Główny Plastyk Miasta

Informacje o konkursie i pełny tekst regulaminu znajdują się na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl, www.bramykraju.pl, www.sarp.krakow.pl.

Konkurs organizowany jest w ramach autorskiego projektu AMS Bramy Kraju – pierwszego kompleksowego programu marketingu miejskiego – we współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Rozstrzygnięcie zaplanowane jest na grudzień 2009 r.