O nas / Aktualności

Plac Wolnica w Krakowie z drewnianą podłogą

Projekt Biura Projektów Lewicki Łatak zwyciężył w konkursie AMS i krakowskiego magistratu na zagospodarowanie Placu Wolnica w Krakowie. Sąd konkursowy docenił zwłaszcza pomysł na nawiązującą do tradycji folkloru miejskiego drewnianą podłogę placu.

Zwycięzca otrzymał nagrodę pieniężną ufundowaną przez AMS w wysokości 25 tys. złotych oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Do ostatecznej rywalizacji w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu Wolnica sąd konkursowy dopuścił 37 pracowni architektonicznych i projektowych.
– Zadaniem projektantów było stworzenie ram dla interakcji, przeróżnych działań jakie mogą w przyszłości zachodzić na Placu Wolnica – powiedział prof. Andrzej Wyżykowski, Główny Architekt Miasta oraz przewodniczący Sądu Konkursowego. – Realizacja nagrodzonego projektu umożliwi spełnienie tego warunku – dodał Wyżykowski.

W uzasadnieniu decyzji sąd konkursowy podkreślił, że „nagrodę przyznano za oryginalne rozwiązanie nawierzchni placu w postaci dylowiny – masywnej, drewnianej posadzki, która nawiązuje zarówno do historii miasta (średniowieczne drewniane bruki i krawężniki), jak i posiada związek znaczeniowy z Muzeum Etnograficznym, mieszczącym się w budynku Ratusza. Nieco ludyczna w wyrazie, nawiązująca do tradycji folkloru miejskiego drewniana podłoga placu Wolnica zapewnia mu ciepło, ludzką skalę i umożliwia organizację na jego płycie wielu imprez i wydarzeń, o zróżnicowanym charakterze”.

– Chciałbym podkreślić dwie rzeczy: zaangażowanie firmy AMS, która jest partnerem Miasta przy tym projekcie – wkład koncepcyjny, organizacyjny i finansowy oraz przypomnieć, że w dyskusję nad przyszłą koncepcją placu włączona została społeczność lokalna i stowarzyszenia – powiedział Kazimierz Bujakowski, wiceprezydent Krakowa. – Ogłoszenie konkursu poprzedziły bowiem konsultacje społeczne oraz otwarta debata na temat przyszłości placu, które miały odpowiedzieć na pytanie, jaki charakter placu najchętniej widzieliby mieszkańcy, eksperci, miłośnicy Krakowa. To precedensowe wydarzenie, że uczestnicy konkursu mogli zapoznać się z głosem mieszkańców i uwzględnić go w swoim projekcie. Jestem przekonany, że tak prowadzone konkursy są drogą najlepiej nakreślającą kształt przestrzeni publicznych Krakowa – dodał wiceprezydent.

– Organizując ten konkurs wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w zakresie komunikacji społecznej – podkreślił Marek Kuzaka, wiceprezes AMS. – Nagrodzony projekt uwzględnia różnorodne potrzeby osób korzystających z placu. Natomiast goście, którzy odwiedzą Plac Wolnica zobaczą i zapamiętają przestrzeń, jakiej nie ma w żadnym innym mieście. Tym samym ta realizacja istotnie wpłynie na wizerunek Krakowa – dodał Marek Kuzaka.

Konkurs prowadzony był zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Drugą nagrodę otrzymała pracownia Bartłomiej Nawrocki Josef Kiszka, zaś dwa równorzędne wyróżnienia – spółki Projekt Praga oraz UCEES.

Organizatorami konkursu są Gmina Miejska Kraków i AMS SA – w ramach autorskiego projektu marketingu miejskiego Bramy Kraju – we współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich.
W skład Sądu Konkursowego oceniającego prace weszli:

 • Andrzej Wyżykowski – Główny Architekt Miasta, Przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP,
 • Krzysztof Bieda – SARP,
 • Artur Jasiński – SARP, Sędzia Referent,
 • Leszek Jasiński – Wydział Strategii UMK,
 • Magdalena Jaśkiewicz – Biuro Planowania Przestrzennego UMK,
 • Krzysztof Kiendra – SARP,
 • Zofia Nowakowska – SARP,
 • Piotr Pakaszewski – ZIKIT,
 • Piotr Parnowski – Prezes AMS,
 • Jerzy Porębski – dziekan Wydziału Form Przemysłowych ASP w Warszawie,
 • Jacek Maria Stokłosa – Główny Plastyk Miasta.