O nas / Aktualności

AMS ogłasza pierwszą strategię środowiskową w polskiej branży OOH

AMS ogłasza pierwszą strategię środowiskową w polskiej branży OOH

11 października 2023 r. AMS, lider reklamy Out-of-Home, ogłosił strategię środowiskową na lata 2023-2027. W jej ramach firma planuje zintensyfikować dotychczasowe działania na rzecz redukowania śladu węglowego w całym łańcuchu wartości, rozwoju zielonej infrastruktury miejskiej oraz wdrażania rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego dla materiałów reklamowych. To pierwszy tego typu dokument w polskiej branży OOH.

W ramach strategii AMS skoncentruje się na trzech kluczowych obszarach, zdefiniowanych w ramach Agendy 2030 ONZ. Mowa tu o rozwoju zielonej infrastruktury miejskiej i wdrażaniu idei smart city (Cel 11), implementacji rozwiązań z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego (Cel 12), jak i tworzeniu niskoemisyjnych rozwiązań reklamowych (Cel 13).

Cele te obejmują m.in.:

  • oferowanie reklamy opartej na energii z nisko- i zeroemisyjnych źródeł, inwestycje w energooszczędne oświetlenie nośników reklamowych oraz projekty kompensacji emisji, w tym ekologiczne źródła energii;
  • rozwój zielonej infrastruktury miejskiej m.in. poprzez rozbudowanie największego w Europie Środkowo-Wschodniej systemu EKO wiat AMS do 400 sztuk; dalszą redukcję smogu świetlnego poprzez sterowanie natężeniem światła;
  • implementację rozwiązań z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w produkcji i wykorzystaniu materiałów reklamowych, w tym plakatów.

Ze strategią środowiskową AMS na lata 2023-2027 można zapoznać się tutaj (LINK).

– Nasza misja to nie tylko tworzenie efektywnych i angażujących kampanii reklamowych. Postrzegamy ją znacznie szerzej – jako wspieranie tworzenia miast inteligentnych w zgodzie z wartościami ekologicznymi i społecznymi. Stawiamy na taki rozwój biznesu, który będzie spójny z cywilizacyjnymi wymaganiami współczesności — a więc odpowiedzialny społecznie, sprzyjający racjonalnemu gospodarowaniu zasobami naturalnymi i tym samym kontrybuujący do osiągnięcia zeroemisyjności w przestrzeni miejskiej – mówi Krzysztof Ławicki, pełnomocnik zarządu AMS ds. ESG. – Chcemy także inspirować naszych interesariuszy do podejmowania podobnych działań – dodaje.

Strategia środowiskowa AMS jest integralną częścią Strategii ESG Grupy Agora, którą AMS współtworzy wraz z m.in. „Gazetą Wyborczą”, portalem Gazeta.pl, Grupą Eurozet oraz siecią kin Helios. Strategię ESG Grupy Agora na lata 2023-2027 można znaleźć na stronie agora.pl/odpowiedzialny-biznes – LINK.

AMS jest pionierem stosowania ekologicznych rozwiązań w branży OOH. Na EKO ofertę firmy składają się: system EKO wiat z dachami rozchodnikowymi w 9 miastach, EKO Premium Citylight – prośrodowiskowa reklama połączona z sadzeniem drzew, EKO słupy – największa w Polsce sieć słupów zasilanych energią słoneczną, EKO Busback – miejska reklama w ruchu na zero- i niskoemisyjnych pojazdach komunikacji publicznej oraz EKO Backlight – zestaw proekologicznych rozwiązań obejmujących m.in. zmniejszenie smogu świetlnego oraz certyfikowany ekologicznie druk materiałów reklamowych.

AMS posiada certyfikaty poświadczające uczestnictwo w systemie gwarancji sprzedaży energii z ekologicznych źródeł. W 2022 r. firma przystąpiła do programu EKO Premium Tauron i korzysta z energii elektrycznej, która w 100% pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dzięki udziałowi w programie AMS zakupił od Tauron energię pochodzącą z ekologicznych źródeł, zmniejszając emisję CO2 o 650 ton.

Za zielone przystanki, EKO słupy solarne, EKO Backlighty i inne działania przyczyniające się do zmniejszenia śladu węglowego AMS otrzymał dwukrotnie nagrodę Carbon Footprint Challenge Awards oraz tytuł Lidera Transformacji Energetycznej 2022 i 2023 r. Ponadto EKO wiata oraz EKO słup zostały finalistami konkursu Dobry Wzór 2021.