O nas / Aktualności

AMS z tytułem „Pracodawca Godny Zaufania”

AMS – lider reklamy Out-of-Home w Polsce został nagrodzony w XIII edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii Firma Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnościami. Kapituła doceniła AMS za stworzenie prawdziwie włączającego miejsca pracy, w którym szacunek do drugiej osoby, bez względu na ograniczenia, jest podstawową wartością firmy.

Ponad 1/3 pracowników AMS to osoby z niepełnosprawnościami, a firma od lat angażuje się w promocję równości i szacunku w miejscu pracy. Potwierdziła to kapituła nagrody „Pracodawca Godny Zaufania”, doceniając szczególnie projekt „AMS dla Integracji” oraz Fundację „Akademia Integracji. Praca. Edukacja. Sport”, w której działalność zaangażowani są pracownicy AMS.

– Wspieramy samorealizację naszych pracowników i pomagamy w rozwoju ich potencjału, realizowaniu pasji i osiąganiu sukcesów niezależnie od ewentualnych barier czy ograniczeń. Kibicujemy im podczas sportowych zmagań, stwarzamy elastyczne warunki pracy umożliwiające trenowanie i realizację sportowych pasji. – mówi Małgorzata Augustyniak, wiceprezes AMS. – Razem podejmujemy też szereg działań związanych z aktywizacją społeczną. Wierzymy, że angażowanie się w działania społeczne, przyczynia się do poprawy jakości życia wielu ludzi – dodaje.

AMS w 2004 r. powołał program „AMS dla Integracji”. Przez lata projekt ten zwiększył swoją skalę działania, a na podstawie jego wyjątkowych doświadczeń i obserwacji firma w 2013 r. stworzyła Fundację „Akademia Integracji. Praca. Edukacja. Sport”.

W ramach swojej działalności Fundacja z sukcesem prowadzi m.in.:

  •  pokazy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (lekcje tolerancji, integracji, nauki o drugim człowieku, łączące teorię z praktyką),
  •  pokazy szermiercze,
  •  promocję zaangażowania w sport, wspieranie niepełnosprawnych pracowników uprawiających sport (szermierka na wózkach, żeglarstwo, koszykówka),
  •  projekty „Trenuj z mistrzem” oraz „Wygraj życie dzięki marzeniom” – obozy rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz spotkania dotyczące integracji w szkołach,
  •  projekt „Świadomi w sieci zagrożeń” skupiający się na zagrożeniach cyfrowych,
  •  cykliczny, integracyjny piknik rodzinny „Razem możemy więcej”,
  •  projekt związany z prawami konsumenckimi „Pamiętaj o swoich prawach” i „Konsument w Chmurze”.

Jako pracodawca AMS wspiera finansowo i niematerialnie działania Fundacji. Ułatwia także pracownikom prowadzenie aktywności społecznej poprzez elastyczny czas pracy i dodatkowe dni wolne.

Więcej o projektach Fundacji można przeczytać na stronie https://akademiaintegracji.pl/.

„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa, zapoczątkowana w 2009 r. przez liczne grono organizacji pozarządowych, think tanków oraz uczelni. Celem konkursu jest nagradzanie i promowanie firm, które realizują ciekawe i innowacyjne projekty z zakresu polityki pracowniczej. Konkurs promuje dobre wzorce pracodawcy, m.in. społeczne zaangażowanie, promowanie projektów wolontariackich, dostępność i inkluzywność firmy.