O nas / Aktualności

Znakomite wyniki postrzegalności kampanii „Żywca”!

Czerwcowo-lipcowa kampania piwa „Żywiec” osiągnęła rewelacyjne wyniki postrzegalności.

Badania metodą Plakat-Impact-Test na zlecenie AMS przeprowadził Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Rynku Mareco. Badania wykazały, że w odpowiedzi na pytanie o ostatnio widzianą reklamę, plakat „Żywca” spontanicznie wymieniło 19.0% ogółu badanych przy średniej z badań reklam piwa kształtującej się na poziomie 7,2% i średniej z dotychczasowych pomiarów Mareco wynoszącej 5,3%. Po wsparciu grupą produktu oraz jego marką, suma przypomnień wyniosła łącznie 52.8%. Jest to wynik wyższy od średniej sumy przypomnień dla reklam piwa (29.7%), a także wyższy od średniej sumy przypomnień wszystkich przeprowadzonych dotychczas przez Mareco pomiarów (25.1%).

Po przedstawieniu zdjęcia plakatu przypomnienie wzrosło do 67.5%. Uznanie w oczach respondentów znalazły napisy, główne hasło („Polakom gratulujemy Żywca”), piwo (ogólnie) oraz grafika reklamy.

„To znakomite wyniki.”- komentuje Sławomir Jędrzejewski, wiceprezes AMS ds. sprzedaży i marketingu. „Ogromne znaczenie miał bardzo dobry outdoorowy layout. Nie sposób było nie zauważyć tej reklamy”, dodaje Jędrzejewski.

W kampanii wykorzystano przede wszystkim nośniki wielkoformatowe typu backlight w różnych formatach (18 m2, 40 m2 i 105 m2), a także frontlighty (48 m2). W uzupełnieniu dużych powierzchni zastosowano standardowe nośniki typu billboard (12 m2).

Planowanie i zakup nośników reklamy zewnętrznej przygotował dom mediowy Media Concept. Kreacja kampanii przygotowana została przez agencję reklamową Just, która obsługuje „Żywiec” od wiosny tego roku i był to jej pierwszy projekt.