O nas / Aktualności

Inauguracja 1. edycji konkursu Galerii Plakatu AMS

22 kwietnia 2004 roku zainaugurowała swoją działalność Galeria Plakatu AMS. Jest to nowa formuła projektu prowadzonego w latach 1998-2003 pod nazwą Zewnętrzna Galeria AMS. Głównym zadaniem Galerii Plakatu będzie poprawa sposobu postrzegania reklamy na ulicach miast oraz kreowanie wzorców estetycznych i funkcjonalnych reklamy zewnętrznej. Realizacja projektu opiera się o dwie edycje konkursu na plakat podejmujący tematykę społeczną.

Do udziału w konkursie zostaną zaproszeni projektanci działający na rynku oraz studenci pracowni plakatu polskich uczelni artystycznych. W skład jury oceniającego prace weszli reprezentanci środowiska artystycznego, akademickiego oraz przedstawiciele branży reklamowej. Każdorazowo, po rozstrzygnięciu konkursu, organizowany będzie wernisaż, a następnie wydawany katalog prezentujący prace konkursowe. Nagrodzone prace będą eksponowane na nośnikach reklamy zewnętrznej typu citylight.

„W poszukiwaniu nowej formuły Galerii wróciliśmy do samych korzeni reklamy zewnętrznej – do plakatu. Tak narodził się pomysł wykorzystania siły Galerii dla poprawienia standardów projektowania graficznego, powrotu do świetnych tradycji polskiego plakatu i znalezienia sposobu nowej formy wyrazu dla działań z pogranicza sztuki i komercji”, mówi Piotr Parnowski, Prezes Zarządu AMS.

Działania Galerii AMS adresowane są do dwóch grup odbiorców: ogółu adresatów reklamy zewnętrznej i środowisk zawodowo związanych z projektowaniem graficznym i reklamą. Takie zdefiniowanie adresatów związane jest z założeniami projektu: wzbudzeniem zainteresowania reklamą zewnętrzną i poprawą jej wizerunku poprzez promowanie plakatów dobrze i estetycznie zaprojektowanych. Istotną korzyścią zakładaną przez pomysłodawców projektu będzie oddźwięk społeczny kampanii prezentujących nagrodzone plakaty.