O nas / Aktualności

Reklama OOH w media mixie istotnie zwiększa skuteczność kampanii

Reklama OOH w media mixie istotnie zwiększa skuteczność kampanii

Reklama Out-of-Home znakomicie sprawdza się w działaniach długookresowych, a efektywność kampanii może być jeszcze lepsza, gdy w media mixie znajdzie się OOH.

Tak wynika z metaanalizy przeprowadzonej przez agencję YOTTA, będącej częścią Publicis Groupe. Wyniki zaprezentowano po raz pierwszy 8 grudnia 2022 r., podczas organizowanej przez AMS konferencji Data Driven Digital OOH. Zrealizowane przez YOTTA projekty ekonometryczne oraz badawcze dowodzą, iż outdoor sprawdza się zarówno w bezpośrednim oddziaływaniu na odbiorcę, jak i pośrednio — przez współdziałanie z innymi mediami.

Mierząc efektywność OOH wskaźnikiem ROI, okazuje się, że średnio dla różnych kategorii wpływ całkowity outdooru (bezpośredni i pośredni) jest 8,5 razy wyższy niż wpływ bezpośredni (źródło: średnia z kategorii Retail, FMCG i Usługi, na podstawie wyników projektów ekonometrycznych 2016–2021, YOTTA by Publicis Groupe).

Wnioski z analizy danych pochodzących z projektów przeprowadzonych przez YOTTA wskazują, że: outdoor najlepiej sprawdza się w działaniach długoterminowych i jako ważny element media mixu przez synergię z innymi kanałami.

– Rzeczywiście, nasze badania pokazały, że w długim okresie OOH może przynieść znacznie wyższy zwrot z inwestycji w porównaniu z perspektywą krótkookresową. W przypadku kategorii żywność ta różnica przekracza 253 procent – mówi Joanna Nowik, Business Integration Manager w agencji YOTTA by Publicis Groupe. – W kategorii FMCG wzrost sięga 183 proc., retailu 168 proc., a finansów 34 procent – dodaje.

– Mierzalność kampanii jest kwestią kluczową w komunikacji marki – zarówno z punktu widzenia operatora nośników, jak i reklamodawców. Dane potwierdzające skuteczność prowadzonych działań wzmacniają zaś wiarygodność szeroko rozumianego kanału OOH. Co ciekawe, okazuje się, iż największą skuteczność przynoszą kampanie nie tylko wykorzystujące różnorodne kanały w media mixie, lecz również wiele formatów outdoorowych równocześnie – mówi Waldemar Kruk, Head of Business Intelligence w AMS.

Zgodnie z danymi z analizy przeprowadzonej przez YOTTA, rozpoznawalność kampanii wzrasta o 100 proc., gdy zastosuje się trzy różne formaty nośników – w porównaniu z kampanią sięgającą po jeden format. Natomiast w media mixie z internetem świetnie sprawdza się Digital OOH, mogący poprawić częstotliwość użytkowania marki. Odbiorcy takich kampanii korzystają z danego brandu o 25 proc. częściej niż ci, którzy kampanii nie widzieli oraz o 34 proc. częściej niż widzowie wyłącznie kampanii telewizyjnej (wyniki projektu badawczego z kategorii finanse i ubezpieczenia; wpływ na częstotliwość użytkowania: YOTTA by Publicis Groupe).

Więcej na temat badania agencji YOTTA by Publicis Groupe: https://yotta.com.pl/artykuly/utarte-sciezki-ktore-prowadza-na-manowce-czyli-mylne-przekonania-na-temat-ooh/

Więcej o konferencji Data Driven Digital OOH: https://datadrivendooh.pl/