O nas / Aktualności

Pierwsza, testowa analiza Digital OOH w oparciu o dane z badania Mediapanel

Pierwsza, testowa analiza Digital OOH w oparciu o dane z badania Mediapanel

Gemius na konferencji Data Driven Digital OOH zaprezentował wyniki testowej analizy zasięgu ekranów cyfrowych w przestrzeni miejskiej. Z danych wynika, że nośniki DOOH AMS generują łącznie 72,6% zasięgu liczonego dla ogólnopolskiej populacji 7 – 75 i mierzonego wskaźnikiem OTS.

Testową analizą objęto wszystkie typy nośników cyfrowych AMS, lidera rynku reklamy Out-of-Home w Polsce: Digital Citylight, Digital Cityscreen, Digital Indoor w galeriach handlowych, kanał Move TV w klubach fitness oraz ekrany bankomatów.

Premierowa prezentacja wyników miała miejsce podczas drugiej odsłony konferencji Data-Driven Digital OOH (więcej: datadrivendooh.pl), zorganizowanej 24 listopada br. przez AMS. Według metodologii Gemiusa mierzony wskaźnikiem OTS, czyli liczbą unikalnych przejść obok nośnika, miesięczny zasięg DOOH AMS wyniósł 72,6 proc. Charakter i precyzja danych pozwalają ocenić też średnią odległość respondenta od konkretnego nośnika digitalowego. W przypadku odległości poniżej 10 m – zasięg wyniósł 54,28 proc., a 50 m – aż 66,93 proc.

Mediapanel Gemiusa umożliwia również określanie profili behawioralnych potencjalnej widowni DOOH na podstawie analizy ścieżek przemieszczania się uczestników badania.
— Analiza gromadzonych danych pozwala budować Customer Journey, a więc określić całodniowy rytm życia reprezentanta danej grupy celowej, a także profile behawioralne widowni DOOH, które obok demografii stanowią kluczową wartość z punktu widzenia reklamodawców. To przełom w badaniu zasięgu DOOH AMS — mówi Waldemar Kruk, Head of Business Intelligence w AMS.

Mediapanel opiera się na pasywnym pomiarze konsumpcji mediów, nie zaś deklaracjach ankietowych. Paneliści wyposażeni są w urządzenia mobilne, które dokładnie analizują konsumpcję mediów w różnych jej aspektach. Bazę danych tworzy łącznie 2500 panelistów rekrutowanych do badania według zmiennych, które mają odzwierciedlać strukturę Polaków w wieku 7-75 lat.

Od dawna mówi się o roli, jaką w życiu konsumentów odgrywa tzw. trzecie miejsce, czyli przestrzeń publiczna, w której poza pracą i domem spędzamy coraz więcej czasu. Oprogramowanie Gemiusa w smartfonach panelistów przesyła zaszyfrowane sygnały z ich bezpośredniego otoczenia, a także dane z GPS-ów i popularnych sieci wifi. Dzięki temu możemy bardzo precyzyjne zbadać, gdzie, jak długo i w sąsiedztwie jakich mediów przebywali w danym czasie paneliści — wyjaśnia Jarosław Pawlak, Product Owner w Gemiusie.

W przypadku popularnych kanałów telewizyjnych okazuje się, że ich odbiór w przestrzeni miejskiej może dotyczyć 7-10 proc. całego czasu stacji. Analogicznie, na podstawie dokładnych i regularnie dostarczanych danych lokalizacyjnych respondentów oraz mapy poszczególnych nośników OOH, można zmierzyć zasięg kampanii outdoorowych.