O nas / Aktualności

Badania potwierdziły długoterminową skuteczność outdooru

Badania potwierdziły długoterminową skuteczność outdooru

Outdoor doskonale sprawdza się w długookresowej komunikacji. Dobrze zaplanowany — skutecznie buduje wizerunek marki oraz sprzedaż. Tak wynika z raportu przygotowanego przez MediaCom we współpracy z AMS.

Wydarzenie Data Driven DOOH (więcej: https://datadrivendooh.pl/) było okazją do premiery raportu opracowanego przez MediaCom Business Science Warsaw, we współpracy z AMS. W publikacji „Myślenie długoterminowe w marketingu” przeanalizowano dane z blisko 400 kampanii zrealizowanych na nośnikach OOH w latach 2016-21 w Polsce (ponad 230 kampanii) oraz we Włoszech, Austrii, USA i Kanadzie. Twórcy raportu skoncentrowali swoją uwagę na kampaniach marek z branży FMCG oraz telekomunikacji. 

Z analiz wynika, że kampanie prowadzone w OOH mają najwyższy spośród wszystkich kanałów komunikacji mnożnik długookresowy, czyli stosunek sprzedaży dobudowanej łącznie w krótkim i długim okresie do sprzedaży dobudowanej wyłącznie w krótkim okresie. W przypadku outdooru wynosi on 3,2, przy 2,9 w odniesieniu do reklamy telewizyjnej i kinowej czy 2,5 reklam wideo w internecie. Uwzględnienie perspektywy długookresowej powoduje, że w rankingu wydajności mediów (obejmującym również aspekt kosztów), outdoor znajduje się na trzecim miejscu, ustępując miejsca jedynie telewizji i kinu.

— O skuteczności OOH w budowaniu świadomości marki oraz sprzedaży długookresowej stanowi zapamiętywanie komunikatu przez konsumentów. Z danych, którymi dysponujemy, możemy przekonać się, jaki wysoki w przypadku outdooru jest poziom AdStocku, zwłaszcza skonfrontowany z wynikami innych kanałów dotarcia — mówi Izabela Walaszek z domu mediowego MediaCom, który przygotował raport.

Wskaźnik AdStock w przypadku kampanii w OOH to 50 proc. (to wpływ kampanii na kolejny tydzień). Z kolei recall – pokazujący prawdopodobieństwo zapamiętania przekazu – w outdoorze sięga poziomu reklam telewizyjnych (31 proc.). 

— Dla AMS jako lidera rynku OOH to kolejny dowód, że outdoor skutecznie przekłada się na cele komunikacyjne marek. Dane dotyczące AdStocku jasno potwierdzają, że długoterminowe działania w obszarze OOH przekładają się na rozpoznawalność komunikatu przez kolejne tygodnie po ustaniu kampanii — wyjaśnia Grażyna Gołębiowska, dyrektor marketingu w AMS.

Warunki zewnętrze, jak wojna w Ukrainie, niestabilność łańcuchów dostaw, ale też zmieniające się postawy konsumenckie i mocne wejście na rynek młodych pokoleń, sprawiają, że reklamodawcy coraz częściej skłaniają się ku dobrze zaplanowanej, długookresowej komunikacji. Co więcej, zmieniające się postawy konsumentów przekładają się na zmiany w skuteczności działań reklamowych i jakość dialogu marki z jej odbiorcą. Warto tu powiedzieć o takich rozwiązaniach, jak AdBlock w przypadku kampanii online czy też o odwrocie niektórych grup celowych od tradycyjnej, linearnej telewizji. 

Tymczasem, jak wynika z badań, kierując swoją uwagę ku komunikacji rozciągniętej w czasie, czyli nastawionej na efekty w dłuższej perspektywie, marki powinny zwrócić szczególną uwagę na efektywność działań w outdoorze. Przy czym długookresowość należy rozumieć jako efekt występujący nawet po roku od ustania działań reklamowych.

Cały raport „Myślenie długoterminowe w marketingu” jest do pobrania pod adresem – https://business-science.pl/jak_budowac_dlugookresowa_sprzedaz_marki_mediami_ooh_businesssciencewarsaw_ams/.