O nas / Aktualności

Nagroda i wyróżnienie dla AMS w konkursie Media Trendy 2006

Nagrodzony projekt „AMS dla Integracji” to realizowany w 2005 roku program społecznej odpowiedzialności biznesu, mający na celu aktywizację osób niepełnosprawnych (przede wszystkim poprzez zatrudnianie ich oraz sport). Celem jest nakłonienie do działania, do podejmowania obowiązków, do rywalizacji – słowem do prowadzenia normalnego życia na pełnych prawach. W dalszej perspektywie celem programu jest zmiana sposobu postrzegania niepełnosprawnych, przełamanie negatywnych stereotypów i pokazanie tych osób jako ambitnych, samodzielnych, osiągających spektakularne sukcesy. 


AMS jako zakład pracy chronionej zatrudnia ponad 130 osób niepełnosprawnych, głównie ruchowo. W większości są oni zatrudnieni w dziale kontroli jakości kampanii. Do roku 2005 działania AMS dla niepełnosprawnych koncentrowały się na wsparciu własnych pracowników – sportowców uprawiających szermierkę na wózkach. Są wśród nich paraolimpijczycy, którzy zdobywali najwyższe laury na paraolimpiadzie w Atenach w 2004 roku. W 2005 roku postanowiono rozbudować działania na rzecz niepełnosprawnych, objąć nimi jak najszersze grono tych osób oraz prowadzić akcje na rzecz integracji całej społeczności osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem osób zdrowych.

Działania w programie „AMS dla integracji” obejmowały m.in. promowanie zajęć sportowych dla niepełnosprawnych na nośnikach AMS typu backlight oraz zakupy sprzętu sportowego dla młodych zawodników (np. profesjonalne szpady do szermierki na wózkach), a także reklamę takich turniejów jak „Szabla Kilińskiego”, akcje społeczne, takie jak konkurs Galerii Plakatu AMS, działania edukacyjne w szkołach, które przybliżają młodzieży pełnosprawnej sytuację osób niepełnosprawnych, oraz rozpowszechnianie informacji o paraolimpijczykach i sukcesach w sporcie niepełnosprawnych na stronie internetowej AMS.

Wyróżniony projekt „Ściany, nowy format reklamy” to nowy, ujednolicony system nośników w segmencie reklamy zewnętrznej. Został wdrożony przez firmę AMS w październiku 2005 roku. Wprowadzone formaty to 50 i 100 m2.

Podstawowym celem projektu było poszerzenie oferty o system reklam wielkoformatowych typu frontlight w odpowiedzi na oczekiwania rynku. Ujednolicony system nośników umożliwia przewieszanie reklam tego samego formatu zarówno w mieście, jak i pomiędzy miastami.

Wprowadzenie nowych formatów wiąże się z misją AMS, którą jest uporządkowanie rynku oraz poprawa wizerunku reklamy wielkoformatowej.