O nas / Aktualności

AMS Mecenasem Kultury 2006

Miło nam poinformować, że AMS został laureatem Konkursu Mecenas Kultury 2006 w kategorii Patron Medialny, za całokształt działalności, w ramach której corocznie udostępnia nośniki reklamy zewnętrznej dla projektów i instytucji kulturalnych. Ministerstwo Kultury oraz szacowne jury doceniło skalę społecznego zaangażowania – ponad dziewięćdziesiąt kampanii kulturalnych rocznie, na łączną kwotę cennikową ponad czterech milionów złotych.

Billboardy, citylighty i autobusy AMS na codzień służą nie tylko komercyjnym celom, ale wspomagają również organizację wielu ważnych imprez kulturalnych, informują o premierach spektakli, wystawach i koncertach. Firma stale współpracuje z: Muzeum Narodowym w Warszawie i Krakowie, Operą w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Zamkiem Królewskim na Wawelu i w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Gdańsku i Krakowie, Zachętą, Teatrem Muzycznym Roma. Ponadto AMS promował wiele wydarzeń ważnych dla kultury: Wielkanocny Festiwal Bethovenowski, Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Warsaw Summer Jazz Days.

To już 6 edycja konkursu, a przyznawane w nim nagrody są najwyższym wyróżnieniem dla firm, instytucji i osób prywatnych znacząco wspierających działania w obszarze kultury wysokiej. Z konkursu wyłączone są instytucje państwowe i samorządowe, które statutowo mają obowiązek finansowania kultury.

Nagrodami są statuetki projektu prof. Janusza Pastwy, wieloletniego dziekana Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP, dyplomy oraz prestiżowe tytuły „Mecenasa Kultury”.

Laureatów wybiera niezależne jury złożone z wybitnych przedstawicieli kultury i biznesu, powołane każdorazowo przez Ministra. W tym roku jury w składzie: Barbara Raczyńska – dyrektor Departamentu Sztuki MKiDN, Barbara Borys-Damięcka – prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Jerzy Biernat – prezes Związku Polskich Artystów Plastyków, Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club, Jerzy Kornowicz – prezes Związku Kompozytorów Polskich, Paweł Kowalewski – prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy, Krzysztof Kumor – prezes Związków Artystów Scen Polskich, Marek Mutor – dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Bogdan Słoński – dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.

Nagrody wręczy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski na uroczystej gali w reprezentacyjnej sali Zamku Królewskiego w Warszawie 8 listopada 2006 r.

Specjalne podziękowania za wkład w otrzymanie nagrody przez AMS należą się Ani Lassocie, która „obsługuje” wszystkie patronaty AMS, Renacie Żurek dyrektorowi oddziału AMS w Krakowie, Agnieszce Lewonowskiej i całemu zespołowi rezerwacji.