O nas / Aktualności

Bramy Kraju otwarte po raz drugi

Projekt „Bramy kraju” to autorskie przedsięwzięcie firmy AMS, największego operatora reklamy zewnętrznej w Polsce i specjalisty w dziedzinie mebli miejskich (AMS administruje ponad 3 tysiącami wiat przystankowych w 20 polskich miastach), realizowane we współpracy z partnerami – ekspertami w dziedzinie marketingu miejskiego i kształtowania przestrzeni publicznej.

Projekt ma na celu promocję marketingowego myślenia o miastach, wymianę doświadczeń, inspirowanie samorządów i podsuwanie kreatywnych pomysłów na przyciągnięcie turystów i inwestorów. Ma też pokazywać jak istotnym elementem tworzenia pozytywnego wizerunku jest odpowiednie kształtowanie przestrzeni miejskiej poprzez takie elementy, jak tożsamość wizualna miasta, systemy informacji miejskiej, rewitalizacja terenów zaniedbanych, meble miejskie i mała architektura, czy wreszcie sztuka w mieście.

Przedsięwzięcie jest skierowane przede wszystkim do władz samorządowych, w tym urzędników odpowiedzialnych za promocję, estetykę oraz kształtowanie przestrzeni publicznej w miastach, a także do aktywnych społeczności lokalnych (stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz „małych ojczyzn”), architektów, urbanistów, designerów, studentów i wszystkich zainteresowanych tworzeniem pozytywnego wizerunku Polski.

W ramach projektu co roku w grudniu organizowane są konferencje poświęcone różnym aspektom marketingu miejskiego. Ich pokłosiem są ogólnopolskie konkursy dla miast. Nad zawartością merytoryczną projektu czuwa Rada Programowa ekspertów.

Tegoroczna konferencja będzie dotyczyła przede wszystkim systemów informacji miejskiej, ale też promocji turystyki oraz kształtowania wizerunku miasta poprzez jakościowe zmiany w przestrzeni miejskiej. Kontynuowana też będzie dyskusja nad kreatywnymi sposobami promowania miast.

Marek Kuzaka, wiceprezes AMS ds. operacyjnych i rozwoju systemu, a zarazem sekretarz Rady Programowej Bram Kraju tak komentuje długofalowe cele projektu: „Naszą ambicją jako organizatora jest doprowadzenie do bardzo konkretnych, wymiernych zmian w przestrzeni miast. Chcemy inspirować samorządy, wskazywać obszary zaniedbane (jak zjawisko witaczy), mobilizować i zachęcać do działania pokazując dobre przykłady zmian – polskie i zagraniczne (jak np. ul. Oławska we Wrocławiu). Istotne jest przy tym już samo wywołanie dyskusji i rozbudzenie potrzeb. Im większą wolę zmian uda się wywołać wśród samorządowców, architektów, urbanistów, designerów i wreszcie samych mieszkańców, tym lepiej dla polskich miast”.

Program „Bramy Kraju” jest realizowany już drugi rok. W grudniu 2005 odbyła się konferencja i ogłoszono konkurs, których tematem były tzw. witacze, czyli konstrukcje reklamowe ustawiane przy drogach na granicach miejscowości i regionów. Udało się zwrócić uwagę na zjawisko polskich witaczy i wywołać dyskusję nad ich stanem. W maju 2006 w czasie uroczystej gali nagrodzono i wyróżniono zgłoszone na konkurs projekty z Gdyni, Bełchatowa, Kartuz i Gorzowa Wielkopolskiego. Pokłosiem konferencji i konkursu jest broszura edukacyjna pod tytułem: „Witacz – wizytówka Twojego miasta”, w której przedstawione zostały zebrane doświadczenia i praktyczne wskazówki dotyczące zarówno dobrych, jak i złych praktyk witaczowych.

Ponadto w czerwcu 2006 roku zorganizowano w Łodzi konferencję nt. mebli miejskich połączoną z publikacją pierwszych w Polsce badań opinii mieszkańców o potrzebach w zakresie elementów małej architektury.

W październiku 2006 roku zrealizowano projekt wzorcowego zagospodarowania ulicy Oławskiej we Wrocławiu meblami miejskimi oraz zaprezentowano propozycje AMS w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej w ramach wystawy Design.pl.

Partnerzy/Patroni

* Eskadra
* Związek Miast Polskich
* Gazeta Samorządu i Administracji
* Pascal
* SARP
* Brief for Poland

Więcej informacji na www.bramykraju.pl