O nas / Aktualności

Wyniki pierwszej fali wspólnego projektu badawczego AMS i Polityki

23 maja 2005 r. przedstawiono wyniki pierwszej fali wspólnego projektu badawczego AMS SA i Polityki. Przeprowadzone w styczniu 2005 roku badanie miało na celu zbadanie efektywności nośników typu citylight na bazie kampanii „Paszportów Polityki” w wiatach przystankowych oraz zbadanie wpływu kampanii na sprzedaż tygodnika „Polityka”.

Wiadomo, że kontakt z reklamą na citylightach trwa kilka minut, jest zatem dłuższy niż w przypadku billboardów i innych nośników. Plakaty reklamowe mogą więc zawierać więcej informacji tekstowych, więcej detali, które są dobrze czytelne.

„Liczyliśmy na to, że w wyniku przeprowadzonego badania lepiej poznamy odbiorców przekazu citylightowego, dowiemy się, czy mieszkańcy miast akceptują ten nośnik i na ile chętnie oglądają plakaty podczas oczekiwania na autobus, a przede wszystkim, jaka jest jego skuteczność.

Przeprowadzenie wspólnego badania zaproponowaliśmy „Polityce” dlatego, że ten tygodnik ma wyjątkowo lojalną grupę czytelników, więc wszelkie zmiany w sprzedaży są tu wyjątkowo znaczące i uwiarygodniają wpływ kampanii reklamowej” – mówi Małgorzata Augustyniak, wiceprezes AMS SA. „Chcemy mieć pewność, że każda złotówka przeznaczona na reklamę i promocję ‘Polityki’, jest wydana efektywnie. Dlatego byliśmy żywo zainteresowani badaniami citylightów, które intensywnie wykorzystywaliśmy do reklamowania „Pollityki” w ubiegłym roku – dodaje Piotr Zmelonek, Dyrektor Działu Wydawniczego Polityki.

Badanie pokazało wzrost świadomości marki „Paszporty Polityki” o 79% w stosunku do pomiaru przed kampanią. W wyniku przeprowadzonej kampanii z użyciem nośników typu citylight sprzedaż dwóch reklamowanych numerów „Polityki” (nr 1 i 2) była wyższa średnio o 4 tysiące egzemplarzy w stosunku do tytułów niereklamowanych (nr 3 i 4).

Zbadano również postrzeganie nośników typu citylight, opinie mieszkańców miast na temat samych wiat, profil odbiorców reklam na citylightach oraz ich zwyczaje komunikacyjne. Główne wnioski to:
* w największych polskich aglomeracjach komunikacją miejską regularnie porusza się ponad 80% mieszkańców.
* badanie potwierdziło, że profil pasażerów stanowi bardzo atrakcyjną grupę celową, przede wszystkim są to osoby młode, o wysokich dochodach; badanie pokazało również, że kadra zarządzająca i specjaliści są wbrew obiegowym opiniom grupą regularnie korzystającą z komunikacji miejskiej.
* nośniki na wiatach przystankowych cieszą się bardzo wysokim stopniem akceptacji, nie tylko nie przeszkadzają, ale można powiedzieć, że są „lubiane”. Również same wiaty są wysoko oceniane, szczególnie pod względem czystości i funkcjonalności.

Pomiary na zlecenie AMS przeprowadził Ośrodek Badań Rynku i Opinii Mareco. Statystyki sprzedaży przekazała Spółdzielnia Pracy „Polityka”. Badanie objęło ponad 2 tysiące nośników typu citylight oraz 1000 respondentów. Kampania była prowadzona w pierwszej połowie stycznia i dotyczyła numeru 1 i 2 „Polityki”. W planach jest realizacja drugiej fali badania.