O nas / Aktualności

Rozpoczyna się ekspozycja prac 2. edycji konkursu Galerii Plakatu AMS

W dniu 8 lutego 2005 r. rozpoczyna się ekspozycja plakatów nagrodzonych w 2. edycji konkursu Galerii Plakatu AMS, zorganizowanego pod hasłem „Popatrz w chmury, zostaw mury!”. Tematem tej edycji konkursu było wezwanie do powstrzymania wandalizmu i degradacji przestrzeni miejskiej.

Nagrodę główną zdobyła Małgorzata Medowska z Gdańska za pracę „Moje miasto”. Druga edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodych grafików. Napłynęło ponad 300 prac. W konkursie wzięło udział 11 pracowni ASP, w których studenci przygotowywali prace konkursowe pod opieką nauczycieli.

Oprócz pracy Medowskiej na citylightach w wiatach przystankowych ośmiu największych miast (Warszawa, Trójmiasto, Szczecin, Poznań, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź) zostaną zaprezentowane dwie prace wyróżnione: „Marianie! Nie bazgraj po ścianie” autorstwa Agnieszki Siwczyk (Bielsko-Biała) i „Homo wandalus” Jerzego Skakuna (Sopot).

Nagrodzona praca „Moje miasto” Małgorzaty Medowskiej przedstawia uproszczony fragment planu miasta ze schematycznie zaznaczoną linią komunikacji miejskiej. Poszczególnym przystankom Autorka nadała nazwy odnoszące się do przestępstw, aktów przemocy i wandalizmu, które są zagrożeniem dla mieszkańców miasta. Ideą plakatu jest wezwanie do niezgody na patologie i zagrożenia, które pojawiają się w miastach.

Plakat „Moje miasto” wywołał dyskusję na długo przed wywieszeniem na przystankach. Zastanawiano się, czy w pracy na temat wandalizmu mogą być użyte nieparlamentarne słowa, zaczerpnięte z języka miejskich chuliganów i czy wolno narażać przechodniów na oglądanie być może niechcianego przekazu w tak mocnej formie. „Wraz z autorką plakatu uznaliśmy, że nie możemy epatować przechodniów obelżywymi słowami. Czym innym jest bowiem świadomy wybór kogoś, kto idzie do galerii po to, aby obejrzeć nawet bardzo kontrowersyjne dzieło sztuki, a czym innym jest taka ekspozycja na ulicy, gdzie nie każdy może chcieć ją oglądać” – mówi Grażyna Gołębiowska, szef projektu Galerii Plakatu AMS. Plakat „Moje miasto” jest eksponowany w wersji zmodyfikowanej przez Autorkę. Medowska zastąpiła najostrzejsze słowa sformułowaniami łagodniejszymi, jednak bez zmiany samego pomysłu i warstwy graficznej. Pracę Medowskiej w wersji pierwotnej można obejrzeć na stronie internetowej www.galeria.ams.com.pl.

Galeria Plakatu AMS została powołana na wiosnę 2004 roku. Celem projektu jest rozbudzenie społecznego zainteresowania reklamą zewnętrzną i poprawa jej wizerunku poprzez pokazywanie dobrze zaprojektowanych plakatów. Dwa razy w roku ogłaszany jest otwarty konkurs na plakat o tematyce społecznej. Tematem pierwszej edycji, zorganizowanej w kwietniu 2004 roku, była promocja miast i regionów. W lipcu i sierpniu 2004 roku nagrodzone prace pokazywane były na citylightach w całej Polsce. W 2005 roku będą miały miejsce kolejne edycje.