O nas / Aktualności

Ogromne zainteresowanie konkursem wrocławskiego SARP i firmy AMS

Do organizatorów konkursu napłynęły wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Piłsudskiego we Wrocławiu. Przedstawiciele sądu konkursowego: Beata Urbanowicz (koordynator projektu wystroju plastycznego miasta Wrocławia) i Maciej Hawrylak (prezes SARP o/Wrocław) w obecności sekretarza konkursu Sylwii Sikory dokonali weryfikacji zgłoszeń i dopuścili do udziału wszystkie 144 zgłoszone podmioty.

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej placu Piłsudskiego, w tym określenie możliwych aktywności na płycie placu oraz rozwiązania dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. Projekt, który zostanie wyłoniony w konkursie, ma uwzględniać ideę smart city – inteligentnej przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i turystom. W ramach przygotowań do konkursu odbyły się konsultacje społeczne, które miały odpowiedzieć na pytanie, jaki charakter placu najchętniej widzieliby mieszkańcy, eksperci i miłośnicy Wrocławia. Wnioski i postulaty zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną dołączone do regulaminu konkursu. Pula nagród w konkursie wynosi 25 tys. zł. Pierwsza nagroda to 10 tys. zł., druga – 6 tys. zł, trzecia – 4 tys. zł. Sąd Konkursowy przyzna także dwa wyróżnienia po 2,5 tys. zł każde.

 

Konkurs organizowany jest w ramach programu Bramy Kraju prowadzonego przez AMS oraz projektu p.n. AKUPUNKTURA MIASTA, który został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia. Jego rozstrzygnięcie zaplanowane jest na 22 października 2013 roku podczas Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA’13 organizowanego przez wrocławski oddział SARP.

 

Informacje o konkursie znajdują się na stronach internetowych: www.AkupunkturaMiasta.org oraz www.wroclaw.sarp.org.pl. W załączeniu przesyłamy listę 144 uczestników dopuszczonych do konkursu.