O nas / Aktualności

Konsorcjum AMS-Ströer podpisało umowę koncesji na wiaty w Warszawie

W dniu 18 grudnia 2013 r. przedstawiciele konsorcjum AMS-Ströer oraz miasta st. Warszawy podpisali umowę koncesji na budowę i utrzymanie wiat przystankowych w stolicy. Budowa nowych wiat rozpocznie się w 2014 roku, a przedmiot koncesji będzie realizowany przez AMS samodzielnie.

Podpisanie umowy wieńczy ponad trzyletni proces koncesyjny. Dnia 18 maja 2010 r. władze miasta st. Warszawy ogłosiły postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na budowę i utrzymanie 1580 wiat na przystankach komunikacji miejskiej. Konsorcjum AMS-Ströer złożyło w prowadzonym postępowaniu ofertę, która została 26 listopada 2012 r. uznana przez koncesjodawcę za najkorzystniejszą. W związku z tym koncesjodawca wystosował zaproszenie do zawarcia umowy koncesji, która została podpisana 18 grudnia br.

Spółka Ströer Polska postanowiła wycofać się z operacyjnego zaangażowania w realizację projektu. Powodem decyzji firmy był fakt, iż ostateczne warunki realizacji koncesji nie spełniały na satysfakcjonującym poziomie oczekiwań Grupy Ströer. Tym samym, zgodnie z umową zawartą przez obie spółki, Ströer – formalnie pozostając w konsorcjum – zrezygnował z udziału w operacyjnej części przedsięwzięcia, cedując na AMS prawa i obowiązki wynikające z kontraktu.

Budowa nowych wiat rozpocznie się w 2014 r. Zgodnie z warunkami koncesji będzie to 1580 konstrukcji, z czego w pierwszym roku zostanie postawionych ok. 200 wiat.