O nas / Aktualności

Konkurs na zagospodarowanie placu Piłsudskiego we Wrocławiu rozstrzygnięty

Sąd konkursowy uznał projekt Marcina Ustupskiego-Kaźmika i Krystiana Krawczyka z Krakowa za najciekawszą propozycję zagospodarowania placu Piłsudskiego we Wrocławiu. W konkursie przyznano 3 nagrody o łącznej wartości 30 tys. złotych.

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej placu Piłsudskiego, w tym określenie możliwych aktywności na płycie placu oraz rozwiązania dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. W ramach przygotowań do konkursu odbyły się konsultacje społeczne, a wnioski i postulaty zgłoszone w trakcie tych konsultacji zostały dołączone do regulaminu konkursu.

Do konkursu nadesłano 32 prace, spośród których 1 została wykluczona jako niespełniająca wymagań regulaminu. W toku obrad sąd konkursowy wyłonił 10 prac, które przeszły do etapu finałowej dyskusji i głosowania. Ostatecznie przyznano 3 nagrody.

– To już jest trzeci konkurs na rewitalizację, który organizujemy w ramach naszego autorskiego programu Bram Kraju. Po Krakowie i Gdańsku przyszedł czas na Wrocław. Nagrodzone prace są bardzo przemyślane i dobrze zaprezentowane. Dają szansę na powstanie miejsca o spójnym, ciekawym charakterze, a co za tym, idzie mogą pozytywnie wpłynąć na wizerunek Wrocławia – powiedział Marek Kuzaka, prezes AMS.

Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 14 tys. złotych otrzymali Marcin Ustupski-Kaźmik i Krystian Krawczyk. „Projekt zawiera jednorodną i spójną propozycję rozwiązania wnętrza placu – w posadzce, kompozycji zieleni, wprowadzonym oświetleniu i stosowanych materiałach. Płynne przejście od części twardej do roślinnej jest konsekwentne, a geometria posadzki w interesujący sposób wykorzystuje nieregularny kształt placu” – czytamy w uzasadnieniu z posiedzenia sądu konkursowego.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 10 tys. zł otrzymało biuro Buck Architekci, pracujące w składzie Dominika Buck, Paweł Buck, Monika Dobrakowska, Aleksandra Majdzik, Paweł Tatara, Agata Pierożyńska i Marek Buck, a trzecie miejsce i 6 tys. zł otrzymały szczecińska Pracownia projektowa Projektor Szymona Bielenia oraz S.LAB Architektura Tomasza Sachanowicza.

– Odstąpiliśmy od przyznawania wyróżnień. Prace albo były interesująco wykonane, jednak nie spełniały wymogów, albo odpowiadały na potrzeby przewidziane w regulaminie, jednak nie było w nich głębszej wizji – mówił Maciej Hawrylak, prezes wrocławskiego oddziału SARP.

Konkurs na zagospodarowanie Placu Piłsudskiego został przygotowany i zrealizowany w ramach autorskiego projektu AMS pod nazwą Bramy Kraju* we współpracy z wrocławskim SARPem, pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia.

Informacje o konkursie znajdują się na stronach internetowych: www.AkupunkturaMiasta.org oraz www.wroclaw.sarp.org.pl.