O nas / Aktualności

AMS nagrodzony w konkursie Lodołamacze 2013

11 września 2013 r. kapituła regionu mazowieckiego konkursu Lodołamacze przyznała firmie AMS III miejsce w kategorii „zatrudnienie chronione” za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem kapituły działalność AMS na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Lodołamacze to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie. Jego ideą jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego. Konkurs jest przeprowadzany corocznie od 2006 r. przez największą w Polsce organizację zrzeszającą pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne – Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).

Więcej informacji – www.lodolamacze.info.pl