O nas / Aktualności

AMS i wrocławski SARP zapraszają do AKUPUNKTURY MIASTA

Jego ideą jest odnajdywanie, a następnie „odzyskiwanie” przestrzeni, które mają potencjał niezbędny do aktywizacji lokalnych społeczności. Miejscem „akupunktury” Wrocławia będzie Plac J. Piłsudskiego.

AMS SA oraz wrocławski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich organizują pod Patronatem Honorowym Prezydenta Wrocławia projekt AKUPUNKTURA MIASTA. Jego ideą jest odnajdywanie, a następnie „odzyskiwanie” przestrzeni, które mają potencjał niezbędny do aktywizacji lokalnych społeczności. Miejscem „akupunktury” Wrocławia będzie Plac J. Piłsudskiego, a efektem zaplanowanych działań uzyskanie koncepcji zagospodarowania placu zgodnie z potrzebami jego użytkowników.

Projekt AKUPUNKTURA MIASTA został zaplanowany na wiele miesięcy i składa się z działań prowadzonych w różnych strefach aktywności. 25 maja 2013 roku odbędą się konsultacje społeczne, które mają odpowiedzieć na pytanie, jaki charakter placu najchętniej widzieliby mieszkańcy, eksperci i miłośnicy Wrocławia. Konsultacje zostaną powiązane z zorganizowanymi w dniu 24 kwietnia 2013 r. przez Philips Lighting Poland S.A. warsztatami „Architekci Światła”, a także z wystawą prac z warsztatów zorganizowanych dla architektów, wystawą prac z warsztatów studenckich, oraz działaniami wspierającymi „odzyskiwanie” tożsamości przestrzeni dla lokalnych społeczności. Planowana jest też debata z udziałem przedstawicieli miasta.

W maju zostanie ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania Placu J. Piłsudskiego we Wrocławiu. Wnioski i postulaty zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych zostaną dołączone do regulaminu tego konkursu. Wynikiem konkursu będzie wyłonienie rekomendowanej koncepcji zagospodarowania placu.

– Chcielibyśmy, aby w naszym projekcie wzięło udział jak najwięcej podmiotów zarówno bezpośrednio zainteresowanych tą konkretną częścią Wrocławia, jak i wszystkich dla których zagadnienia przestrzeni publicznej i sposobów jej kształtowania są istotne. Wierzymy, że szerokie spektrum uczestników projektu wytworzy „masę krytyczną” idei, pozwalającą na uzyskanie skutecznie „akupunkturujących” koncepcji. – powiedział Maciej Hawrylak, prezes wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.

– Konkurs na zagospodarowanie Placu J. Piłsudskiego realizujemy w ramach naszego autorskiego programu „Bramy Kraju”. W trwającej obecnie 8. edycji programu podjęliśmy temat smart cities. Smart City to inteligentne miasto, które wsłuchuje się w głos swoich mieszkańców. Taka jest też główna oś projektu we Wrocławiu. Wysłuchać, odzyskać i stworzyć inteligentną przestrzeń – przyjazną mieszkańcom i turystom – dodał Marek Kuzaka, prezes AMS SA.

Całość materiałów dotyczących projektu będzie dostępna na stronie www.AkupunkturaMiasta.org.

***

Bramy Kraju to program marketingu miejskiego poświęcony tworzeniu marki i wizerunku miejsc, w szczególności poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej. Corocznie, w ramach kolejnych edycji programu, organizowane są konferencje dla samorządów, konkursy na najlepsze rozwiązania w zakresie szeroko rozumianego marketingu miejskiego oraz wydawane są publikacje z serii Biblioteka Wizerunku Miasta. Dotychczas poruszane były tematy związane z istotnymi elementami przestrzeni publicznej: witaczami (2005), systemami informacji miejskiej (2006), meblami miejskimi (2007), reklamą w mieście (2008), dostępnością miejsc publicznych szczególnie dla osób z niepełnosprawnością (2009), partnerstwem publiczno-prywatnym (2010), wykorzystaniem dużej imprezy sportowej do rozwoju miasta (2011) oraz smart city, czyli o sposobach na inteligentne miasto (2012).

Dolnośląski Festiwal Architektury (DoFA), zainicjowany w 2011 r., jest corocznym wydarzeniem obejmującym liczne działania interdyscyplinarne (konkursy, wystawy, warsztaty, wykłady, debaty, projekcje, koncerty itp.) i skierowanym do odbiorców nie tylko związanych zawodowo z architekturą. Założeniami programowymi DoFA są m.in.: propagowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej, diagnoza i dokumentacja dorobku architektonicznego Dolnego Śląska oraz promocja twórczości architektonicznej jako dziedziny kultury. DoFA honoruje ważne osiągnięcia w architekturze, urbanistyce i kierunkach pokrewnych oraz ukazuje szerokie spektrum zagadnień związanych z kreowaniem ładu przestrzennego. Ma też na celu skierowanie uwagi lokalnych społeczności na wspólne otoczenie i zachęcenie do jego aktywnego współtworzenia.