O nas / Aktualności

AMS i wrocławski SARP ogłaszają konkurs na zagospodarowanie pl. Piłsudskiego

Do 11 czerwca 2013 roku można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu J. Piłsudskiego we Wrocławiu. Konkurs organizowany jest w ramach długofalowego projektu p.n. AKUPUNKTURA MIASTA, który został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia.

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej placu Piłsudskiego, w tym dla otaczających budynków. Koncepcja zawierać będzie także określenie możliwych aktywności na płycie placu oraz rozwiązania dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego.

 

Projekt, który zostanie wyłoniony w konkursie, będzie uwzględniał potrzeby użytkowników. 25 maja 2013 roku odbędą się konsultacje społeczne, które mają odpowiedzieć na pytanie, jaki charakter placu najchętniej widzieliby mieszkańcy, eksperci i miłośnicy Wrocławia. Konsultacje zostaną połączone z zorganizowanymi w dniu 24 maja 2013 r. przez Philips Lighting Poland S.A. warsztatami „Architekci Światła” i wystawą prac z tych warsztatów zorganizowanych dla architektów. Podczas konsultacji społecznych odbędą się prezentacje wstępnych koncepcji zagospodarowania placu J. Piłsudskiego powstałe podczas warsztatów studenckich, które odbyły się w październiku zeszłego roku. Planowana jest też dyskusja z ekspertami. Wnioski i postulaty zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych zostaną dołączone do regulaminu konkursu.

 

– Wynikiem konkursu będzie wyłonienie rekomendowanej koncepcji zagospodarowania placu. Liczymy, że w efekcie konkursu powstanie miejsce ułatwiające budowę tożsamości społeczności lokalnej. – mówi Maciej Hawrylak, prezes wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.

 

– Konkurs na zagospodarowanie Placu J. Piłsudskiego realizujemy w ramach naszego autorskiego programu „Bramy Kraju”. Do tej pory przeprowadziliśmy konkursy na rewitalizację Placu Wolnica w Krakowie (2009 r.) oraz Placu Wałowego w Gdańsku (2011 r.). Z naszych doświadczeń wynika, że przy projektowaniu przekształcania przestrzeni publicznych należy uwzględniać głosy lokalnych społeczności. Jest to klucz do powodzenia projektu. – dodał Marek Kuzaka, prezes AMS SA.

 

Pula nagród w konkursie wynosi 25 tys. zł. Pierwsza nagroda to 10 tys. zł., druga – 6 tys. zł, trzecia – 4 tys. zł. Sąd Konkursowy przyzna także dwa wyróżnienia po 2,5 tys. zł każde.

 

Przewodniczącym Sądu Konkursowego oceniającego prace został pan Piotr Lewicki z Biura Projektów Lewicki Łatak, a Sędzią Referentem – pan Maciej Hawrylak, prezes SARP o/Wrocław. Do Sądu weszli ponadto:
– Iwona Borowik, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
– Piotr Fokczyński, Architekt Miasta Wrocławia
– Marek Kuzaka, prezes AMS
– Jerzy Porębski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
– Beata Urbanowicz, Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego miasta Wrocławia
– Marek Żabiński, Biuro Rozwoju Wrocławia

 

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na 22 października 2013 roku podczas Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA’13.

 

Informacje o konkursie i pełny tekst regulaminu znajdą się na stronach internetowych: www.AkupunkturaMiasta.org oraz www.wroclaw.sarp.org.pl.