O nas / Aktualności

Ogłaszamy konkurs 2. edycji Bram Kraju "Miasto dobrze oznakowane"

„Zadaniem SIM jest opisanie przestrzeni miejskiej w sposób dostępny, czytelny i przyjazny zarówno dla mieszkańców jak i gości. Na SIM składają się między innymi tablice adresowe, słupy i tablice kierunkowe, piktogramy kierujące do obiektów i instytucji użyteczności publicznej, orientacyjne plany miasta, rozkłady jazdy transportu miejskiego czy też panele z informacją o firmach. Wszystko to jest niezwykle ważne dla wizerunku i budowy marki naszych miast. Dlatego też jest przedmiotem naszego konkursu” – mówi Marek Kuzaka, wiceprezes zarządu AMS.

W konkursie można wziąć udział w trzech kategoriach: najlepsza realizacja SIM, najlepsza koncepcja SIM, najlepsze wykorzystanie USP w promocji. Nagrody w konkursie to: ogólnopolska kampania promującą miasto lub gminę; dofinansowanie projektu SIM; opracowanie i druk plakatu promującego zwycięskie miasto lub gminę z wykorzystaniem nagrodzonego USP. Dodatkowo przewidziano nagrody pieniężne dla autorów najlepszych koncepcji. 


Prace można zgłaszać do 27 kwietnia 2007 roku, a ceremonia rozstrzygnięcia konkursu i przyznania nagród odbędzie się 10 maja 2007 roku. Audyt konkursu i nadzór nad jego prawidłowym przeprowadzeniem prowadzi firma KPMG Audyt sp. z o.o.
Regulamin konkursu – http://www.bramykraju.pl