O nas / Aktualności

Konferencja: Miasto dobrze umeblowane

Tematem przewodnim konferencji była mała architektura i meble miejskie, ale sam temat został zaprezentowany w szerokim kontekście miasta i spojrzenia na jego rozwój i potrzeby z różnych punktów widzenia.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od prezentacji sposobów tworzenia strategii promocyjnych miast i województw na podstawie doświadczeń Mateusza Zmyślonego, dyrektora kreatywnego Grupy Eskadra. Mateusz Zmyślony zaprezentował strategię promocji wizerunku Śląskiego i sposób dojścia do hasła „Śląskie. Pozytywna energia.” Następnie zaprezentowali się przedstawiciele Łodzi, Szczecina i województwa lubelskiego. Uczestnicy byli pod wrażeniem filmu pokazującego przemianę Łodzi i jej wizerunku z miasta postindustrialnego w nowoczesne centrum kulturalne i artystyczne regionu oraz Davida Lyncha, który mówi: „I fell in love with Łódź.”

Część konferencji „Przestrzeń publiczna, czyli…” rozpoczął dr arch. Krzysztof Domaradzki, kierownik Pracowni Urbanistyki Stosowanej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, główny projektant przebudowy Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie. Krzysztof Domaradzki pokazał, jak przygotowywał się do stworzenia ulicy od nowa, przed jakimi stawał dylematami, np. rezygnacją z ruchu kołowego na tym docinku Traktu Królewskiego z wyjątkiem autobusów i taksówek, w końcu zaprezentował jak jego projekt wygląda w rzeczywistości.

Następnie profesor Jerzy Porębski, dziekan Wydziału Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP oraz współwłaściciel Towarzystwa Projektowego, przedstawił swoją odpowiedź na postawione przez organizatorów pytanie, czy miasto można stworzyć od nowa. Miasta od nowa stworzyć nie można, ale można spowodować odnowę miasta.

Beata Bochińska, dyrektor Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, przedstawiła niezwykle interesujące badania dotyczące miast. Większość z nas (72% Europejczyków) mieszka lub będzie mieszkała w miastach, które muszą rozwiązać wiele problemów, by stworzyć dobre środowisko życia i rozwoju mieszkańców. Badania rozwoju miast pokazują dwa bieguny: smart cities na ścieżce szybkiego rozwoju takie jak Saragossa czy Seul, i shrinking cities stające w obliczu dekoniunktury pomimo wielu wysiłków jak Manchester lub Lipsk. Potrzeby i wyzwania które wynikają z ewolucji aglomeracji miejskich każą zrewidować zadania dla designu i całego sektora branż creative industries.

Na zakończenie tej części konferencji wystąpiła Bogna Świątkowska, prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana,pokazując, że przestrzeń publiczna jest naturalnym środowiskiem działań artystycznych, które często potem stają się promocyjną wizytówka miasta, jak np. Off Festival w Mysłowicach.

W drugiej części, zatytułowanej „Meble miejskie – od starożytności do współczesności,” Anna Cymer, dziennikarka i historyk sztuki, zaprezentowała dzieje małej architektury i mebli miejskich.

Profesor Michał Stefanowski, prezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, w przeglądzie designu miejskiego ze świata zachęcał do indywidualnego podejścia do kwestii mebli miejskich, a nie prostego wyboru z gotowego zestawu katalogowych propozycji. Meble indywidualnie dobrane i zaprojektowane tworzą klimat i wizerunek miasta, jak na przykład słynne wejścia do paryskiego metra, czy londyńskie czerwone budki telefoniczne.

Gość specjalny konferencji, architekt Igansi Riera, partner w najbardziej prestiżowym katalońskim biurze projektowym Alonso & Balaguer Arquitectes Associats, zaprezentował model rozwoju Barcelony zaplanowany 150 lat temu oraz przykłady zmian, jakie przyniosła organizacja Olimpiady w 1992 roku. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji Dariusz Hyc, wiceprezes ds. twórczości warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), dowodził, że warto projekty pozyskiwać w drodze konkursu. Przykłady projektów kontrowersyjnych, wokół których narosło wiele uwag, to albo projekty nie realizowane w drodze konkursu, np. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, albo realizowane bez udziału wiedzy i wsparcia merytorycznego przedstawicieli SARP.

Finałem pierwszego dnia konferencji była zapowiedź konkursu w ramach trzeciej edycji programu Bramy Kraju. Konkurs zostanie zorganizowany w dwóch kategoriach: na najlepszą zrealizowaną inwestycję związaną z wyposażeniem w meble miejskie całości lub części miasta oraz na najlepszą koncepcję zagospodarowania wybranych obszarów przestrzeni publicznej z wyposażaniem jej w meble miejskie.

W pierwszej kategorii organizatorzy zachęcają samorządy do dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi i walki o nagrodę – kampanię reklamową na nośnikach reklamy zewnętrznej o wartości 150 tys. złotych.

W kategorii „Najlepsza koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia w meble miejskie” nagodzone zostaną najlepsze pomysły na „umeblowanie” przestrzeni miejskiej. Samorządy zainteresowane ogłoszeniem konkursu dla wybranych przez siebie obszarów miasta mogą zgłaszać swój akces do 20 grudnia 2007 r. do Sekretariatu Konkursu. Nagrody pieniężne w wysokości 15 000 zł zostaną przyznane autorom zwycięskich koncepcji dla każdego miasta osobno. Pierwszym zgłoszonym projektem jest zagospodarowanie Placu Wolnica w Krakowie. Honorowy patronat nad konkursem w tej kategorii objął prezydent miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, a do startu w nim zachęcał osobiście wiceprezydent Kazimierz Bujakowski.

W drugim dniu konferencji odbyły się spotkania o charakterze warsztatowym w dwóch blokach tematycznych: „Urbanistyka i design a przestrzeń publiczna” oraz „Wykorzystanie reklamy w promocji miast”.

Blok urbanistyczny stał się okazją do wymiany doświadczeń z zakresu konkretnych przykładów planowanych i zrealizowanych zmian w przestrzeni publicznej, takich miast jak Łódź, Kraków czy Łomża. W dyskusji prowadzonej przez arch. Marka Sawickiego z Pracowni Urbanistycznej Krzysztofa Domaradzkiego wiele miejsca poświęcono konkursowi architektonicznemu, jako skutecznemu sposobowi dochodzenia do oczekiwanych rozwiązań przestrzennych w skali ulicy czy placu. Jerzy Porębski z kolei, na przykładzie Bielska-Białej, prześledził proces dochodzenia do zmian w skali całego miasta.

Zagadnienia finansowania wypracowanych rozwiązań zaprezentował prezes Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Bartosz Korbus. Ożywioną dyskusję wywołała propozycja urbanisty, dr Krzysztofa Nawratka, budowania dynamicznego modelu miasta dla tworzenia planów rozwoju przestrzennego, opartego o badania mieszkańców.
Burzliwymi oklaskami nagrodzona została niezwykle dynamiczna prezentacja budowy dróg rowerowych przedstawiona przez Antoniego Szczyta z Gdańska.

Blok promocyjny był przede wszystkim zagospodarowany przez Mateusza Zmyślonego, który zachęcał do stworzenia strategii komunikacji i promocji w każdym mieście i pokazywał nową strategię dla Krakowa ze zaktualizowanym USP (unique selling proposition = wyróżnik miasta), którym jest hasło „Best Walking Distance”. Ponadto uczestnicy zobaczyli, jak z klientem pracuje dom mediowy w prezentacji Marcina Dobka z domu mediowego Mediacom Warszawa oraz jak można sprawdzić przedstawiony przez agencję reklamową plakat outdoorowy w prezentacji pt. „Uliczna walka o spojrzenia, badanie Broadway, pretest reklamy outdoor” Kacpra Osieckiego, dyrektora badań Laboratorium komunikacji i reklamy.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Design w przestrzeni publicznej” zorganizowana z inicjatywy Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Na wystawie zaprezentowano rozwiązania projektowe z Polski, Czech i Niemiec. Pojawiły się też wizualizacje przestrzeni miejskich i projekty studentów akademii sztuk pięknych z kraju i z zagranicy.

„Bardzo nas cieszy uznanie dla poziomu merytorycznego naszej konferencji. Z edycji na edycję przyjeżdża na nasze konferencje coraz więcej osób. Z bardzo wielu opinii, jakie słyszałem w kuluarach wynika, że takie forum przekazywania doświadczeń i wymiany idei jest niezwykle potrzebne polskim samorządowcom” – mówi Marek Kuzaka, wiceprezes AMS i sekretarz Rady Programowej Bram Kraju.

Partnerami honorowymi projektu są Związek Miast Polskich i Polska Organizacja Turystyczna. Patronami medialnymi – Architektura Murator, Gazeta Samorządu i Administracji, Outdoor Media, Brief for Poland oraz dziennik Metro. W gronie partnerów merytorycznych znaleźli się: Gazeta Wyborcza, Oddział Warszawski SARP, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, serwis bryla.pl, fundacja Bęc Zmiana i Eskadra.