O nas / Aktualności

Nowatorska kampania społeczna AMS i TBWA dla Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

Kampania informacyjna skierowana do osób niepełnosprawnych zwykle odnosi się do wizerunku wózka lub osoby niepełnosprawnej umieszczonego na plakacie. Teraz, po raz pierwszy wykorzystuje ona prosty przekaz słowny, wsparty dodatkowym elementem, który został wmontowany w nośnik reklamowy.

Kreacja opiera się na wizerunku uszkodzonego nośnika. Na plakacie widać jedynie hasło: „Ten billboard nadal działa. Ty też możesz.” W miejsce jednej nogi billboardu zainstalowana została kula. Brak nogi billboardu i kula symbolizują niepełnosprawność. Dopełnieniem komunikatu jest nazwa Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, z podanym numerem telefonu, gdzie można odzyskać nadzieję na normalne życie. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zajmuje się aktywizacją społeczną osób po urazach rdzenia kręgowego, poruszających się na wózkach.

„Nasza współpraca z AMS sprawiła, że mogliśmy wykorzystać w komunikacji nie tylko „czysty outdoor”, ale także jego przestrzeń, wzmacniając tym samym przekaz tradycyjnego nośnika.”– komentuje Malina Wieczorek, Non Profit & Art Promotion Director TBWATelescope.

W akcji wykorzystano kilkanaście billboardów i jeden backlight w siedemnastu lokalizacjach na terenie Warszawy. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne, rodzina, przyjaciele, ale także osoby pełnosprawne i instytucje państwowe, które mogą pomóc w dalszej działalności Fundacji.

Cała akcja realizowana jest w ramach „AMS dla Integracji”, projektu non-profit AMS-u, który ma na celu aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez sport i pracę.

„W naszych działaniach na rzecz niepełnosprawnych chcemy być nie tylko być patronem i sponsorem różnych kampanii, ale firmą faktycznie odpowiedzialną społecznie, zaangażowaną i inicjującą działania. Stąd podjęcie trudu i wprowadzenie w naszej firmie programu Pierwsza Praca, systemu praktyk zawodowych dla pracowników AMS i osób niepełnosprawnych spoza firmy, i również ta kampania, realizowana z naszej inicjatywy” – mówi Grażyna Gołębiowska, dyrektor działu komunikacji marketingowej i PR AMS.

Kreację kampanii opracowała agencja TBWA, od strony technicznej projekt wsparła firma GTM MOBIL TECHNOLOGY, pomysłodawcą i realizatorem kampanii jest AMS. Kampania potrwa do końca sierpnia 2007 r.

Więcej informacji udziela:

AMS SA: Grażyna Gołębiowska Dyrektor Działu Komunikacji Marketingowej i PR Tel. kom. 502 722 805 www.ams.com.pl

TBWATELESCOPE Malina Wieczorek Non Profit & Art Promotion Director TBWATelescope tel. 022 457 05 00 kom. 0501 099 606

TBWATELESCOPE jest strukturą nonprofitową powołaną i działającą w ramach TBWAGROUP POLAND. Jej zadaniem jest współpraca z fundacjami charytatywnymi, promocja sztuki i ciekawych inicjatyw społecznych. TBWATELESCOPE pomaga producentom, artystom i przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu sponsorów, w kontaktach z mediami, wspiera i promuje artystów i sztukę. TBWATELESCOPE za swoją działalność społeczną została uhonorowana tytułem Dobroczyńca Roku 2004 przyznawanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w kategorii „strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”.

TBWAGROUP POLAND tworzą: TBWA, TEQUILAPOLSKA, DATA SOLUTIONS, SALES LINK, E-GRAPHICS, TBWAPR, INVERSE, CONNECT oraz TBWATELESCOPE. Obecnie firmy wchodzące w skład grupy zatrudniają ok. 220 osób. TBWA w swojej działalności posługuje się metodologią DISRUPTION zorientowaną na generowanie twórczych rozwiązań w biznesie.

AMS dla Integracji

„AMS dla Integracji” to projekt Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, mający na celu aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez sport i poprzez pracę. Celem jest nakłanianie do działania, podejmowania obowiązków, do rywalizacji, promowanie aktywnych postaw osób niepełnosprawnych. W dalszej perspektywie projekt dąży do zmiany sposobu postrzegania niepełnosprawnych, przełamania negatywnych stereotypów i pokazania tych osób jako ambitnych, samodzielnych, osiągających spektakularne sukcesy.

W ramach projektu prowadzone są działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. AMS dla Integracji podejmuje różnorodne inicjatywy: zatrudnia niepełnosprawnych, organizuje wystawy i konkursy o tematyce integracyjnej, promuje i dotuje zawody szermiercze, popularyzuje zajęcia sportowe w szkołach integracyjnych, współpracuje z Integracyjnym Klubem Sportowym IKS Warszawa.

W czerwcu 2007 r. w ramach projektu uruchomiony został program Pierwsza Praca, który stwarza szanse rozwoju zawodowego dla osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im odbycia praktyki zawodowej w wybranych działach firmy.

Projekt zdobył nagrodę w kategorii Marketing Społeczny – media ogólnopolskie w konkursie Media Trendy 2006. Firma w dwóch kolejnych latach otrzymała medale w konkursie Lodołamacze 2006 i 2007.

Piotr Parnowski, Prezes AMS, otrzymał w 2007 roku szczególne wyróżnienie – honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły nr 342 za pomoc w zorganizowaniu integracyjnych treningów szermierki.

AMS jest liderem rynku reklamy zewnętrznej w Polsce. Zatrudnia ponad 130 osób niepełnosprawnych, głównie ruchowo. Są wśród nich sportowcy uprawiających szermierkę na wózkach – paraolimpijczycy, którzy zdobywali najwyższe laury m in. na „paraolimpiadzie” w Atenach w 2004 roku, Mistrzostwach Świata w Turynie 2006 i Mistrzostwach Europy w Warszawie 2007.

W większości tworzą Dział Kontroli Jakości Kampanii, który stanowi podstawę systemu AMS ASSISTANCE, zapewniającego kompleksową opiekę nad przebiegiem kampanii outdoorowej i szczegółowy raport po jej zakończeniu.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (FAR) jest organizacją pozarządową, działającą w całej Polsce od roku 1988. W 2003 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. FAR powstał, aby pomagać osobom po urazie rdzenia kręgowego (URK), które na skutek wypadku bądź choroby poruszają się na wózku inwalidzkim, w powrocie do normalnego życia prywatnego, społecznego i zawodowego. Fundacja prowadzi kompleksowy program usprawniania osób z URK. Poczynając od pierwszego kontaktu, który obecnie ma miejsce często już w szpitalu, przez obozy AR i działalność w regionach, a na pomocy w aktywizacji zawodowej poprzez prowadzenie kursów komputerowych kończąc. Warto dodać, że program Aktywnej Rehabilitacji powstał w środowisku osób na wózkach i jest przede wszystkim przez nie realizowany. Osoby sprawne ruchowo biorą w nim udział, i choć jest on istotny i niezbędny, to ma jedynie charakter wspomagający.