O nas / Aktualności

Piotr Parnowski, prezes AMS, 1961 – 2011

Z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci Piotra Parnowskiego, prezesa firmy reklamy zewnętrznej AMS, jednego z współtwórców Grupy Agora. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 lutego 2011 roku w Warszawie na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa) o godzinie 12.00 w sali A kaplicy parafii pw. św. Ignacego Loyoli.

Piotr Parnowski studiował filozofię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i historię na UW. W latach 80. pracował w podziemnych wydawnictwach opozycji demokratycznej.
Na początku lat 90. Piotr Parnowski dołączył do zespołu wydającego „Gazetę Wyborczą”. Wziął na siebie wielki trud zorganizowania całego kolportażu, a następnie jeszcze większe, unikalne w Polsce zadanie – budowy najnowocześniejszych wówczas w kraju drukarń prasowych Agory. W latach 1990 – 1994 kierował Działem Kolportażu, następnie Działem Produkcji w Agorze Sp. z o.o. i Agorze-Gazecie Sp. z o.o., później przez 4 lata był członkiem zarządu i dyrektorem generalnym Agory-Druk Sp. z o.o. W latach 1998 – 2002 piastował funkcję dyrektora Pionu Druku w Agorze SA.
We wrześniu 2002 r. Piotr Parnowski objął stanowisko prezesa zarządu AMS SA. Zbudował ją na nowo, wkładając w to całe swoje doświadczenie, czas i siły. To, jaki AMS jest dzisiaj, to w ogromnej mierze jego zasługa. Uczył własnym przykładem, jak nie rezygnując z zasad, realizować zamierzone cele. Jego wysokie wymagania zmieniały nie tylko naszą firmę, ale wytyczały standardy dla całej branży. Wkładał w pracę całego siebie – zarówno intelekt, jak i serce. Wynikiem takiego podejścia było bezprecedensowe zaangażowanie reklamy zewnętrznej w komunikację społeczną. Ważne społecznie projekty zawsze mogły liczyć na jego wsparcie, również materialne.

Piotr od roku walczył z rakiem – mimo to zawsze znajdował czas i dobre słowo dla współpracowników. Dla nas jego śmierć jest przygnębiającą stratą. Odszedł dobry, wrażliwy i przyzwoity człowiek, nasz przyjaciel. W bólu łączymy się z najbliższymi Piotra. Będziemy zawsze pamiętać jego ciepło, pasję, lojalność i dobroć.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej AMS SA.