O nas / Aktualności

Miłość nie cukierki – 12. edycja Galerii Plakatu AMS

Rusza dwunasta edycja konkursu Galerii Plakatu AMS – tym razem pod hasłem Miłość nie cukierki. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu, który pokaże, że dzieci potrzebują od dorosłych przede wszystkim miłości, troski i poczucia bezpieczeństwa – najlepiej w rodzinie – jeśli nie biologicznej to zastępczej. Patronem głównym tej edycji konkursu jest Towarzystwo „Nasz Dom”.

– W ramach naszego konkursu zajmujemy się ważnymi, aktualnymi problemami społecznymi. Tym razem chcielibyśmy przyczynić się do wypromowania idei rodzicielstwa zastępczego – mówi Małgorzata Augustyniak, wiceprezes AMS. – Zamiast tworzyć miejsca w domach dziecka, należy przede wszystkim pomagać rodzinom. Dla dzieci z rodzin, które nie radzą sobie mimo intensywnej pomocy, należy tworzyć miejsca w dobrze przygotowanych rodzinach zastępczych – nagłośnieniu takiego podejścia poświęcony jest właśnie nasz konkurs – dodaje Małgorzata Augustyniak.

– Jeżeli rodzina popada w kryzys, to pierwszymi ofiarami są dzieci. Najczęściej trafiają wtedy do domów dziecka. Cierpią dzieci, cierpi rodzeństwo, cierpią rodzice, zerwana zostaje emocjonalna więź, która jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju dziecka – podkreśla Tomasz Polkowski, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa „Nasz Dom”.

Organizatorzy konkursu nieprzypadkowo podejmują temat pomocy dzieciom i rodzinie. 5 lipca 2011 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ma zreformować system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców i pomóc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze. Wsparcie dla rodzin z problemami zamiast odbierania im dzieci – to główne założenie ustawy.

Konkurs Galerii Plakatu AMS ma charakter otwarty. Prace można składać do 21 listopada 2011 r., przesyłając je do audytora konkursu, firmy KPMG Audyt. Wyboru laureatów dokona jury w składzie:

  • Małgorzata Augustyniak, wiceprezes AMS,
  • Andrzej Budek, artysta grafik,
  • Maciej Buszewicz, artysta grafik, profesor ASP w Warszawie,
  • Juliusz Donajski, prezes VFP Communications,
  • Małgorzata Foremniak, aktorka, ambasadorka dobrej woli UNICEF,
  • Janusz Górski, artysta grafik, profesor ASP w Gdańsku, kurator Galerii Plakatu AMS,
  • Jakub Jezierski, artysta grafik,
  • Maria Kurpik, kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie, Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka,
  • Piotr Pacewicz, publicysta „Gazety Wyborczej”,
  • Tomasz Polkowski, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa „Nasz Dom”.

Wyniki głosowania jury poznamy przed 6 grudnia 2011.

Patronem głównym 12. edycji konkursu jest Towarzystwo „Nasz Dom”. Patronami medialnymi tej edycji są: „Gazeta Wyborcza”, portal Gazeta.pl, dziennik „Metro”, Radio TOK FM oraz „Media & Marketing Polska”. Partnerem i niezależnym audytorem jest KPMG Audyt, a partnerem – Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Informacje o konkursie i pełny tekst regulaminu znajdują się na stronie internetowej www.galeria.ams.com.pl.