O nas / Aktualności

Marek Kuzaka, prezes AMS panelistą Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

8 września b.r. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się panel dyskusyjny na temat wolontariatu w Polsce. Wezmą w nim udział koalicjanci projektu „Prezesi-wolontariusze 2011″, w tym Marek Kuzaka, prezes AMS – wiodącej firmy reklamy zewnętrznej w Polsce. Forum Ekonomiczne jest największym spotkaniem elit politycznych i biznesowych w Europie Środkowej.

Podczas panelu będą omawiane między innymi zagadnienia dotyczące wolontariatu w Polsce, roli prezesa w budowaniu relacji ze społecznościami lokalnymi, wolontariatu jako narzędzia do motywacji i wzmacniania integracji zespołów. Moderatorem dyskusji będzie prof. Witold Orłowski.

– Bycie liderem oznacza m.in. zobowiązanie do działania na rzecz wspólnoty. Kluczowym wyzwaniem dzisiejszych czasów jest budowanie kapitału społecznego, dlatego łączenie działalności komercyjnej ze społeczną jest po prostu naszym obowiązkiem – mówi Marek Kuzaka. – To właśnie robimy w AMS-ie, wykorzystując potencjał, jakim dysponujemy, czyli reklamę zewnętrzną. Głęboko wierzymy, że nasze zaangażowanie może przyczynić się do wzrostu aktywności społecznej także innych osób – dodaje.

AMS jest członkiem „Koalicji Prezesi – Wolontariusze 2011” od czerwca br. Jest to inicjatywa szefów firm, którzy połączyli swoje siły, aby wspierać rozwój zaangażowania społecznego w Polsce. Celem projektu jest promocja aktywności obywatelskiej i wolontariatu poprzez pokazywanie przykładu prezesów znanych organizacji, którzy działają na rzecz różnorodnych programów społecznych. „Koalicja Prezesi – Wolontariusze 2011” została zainaugurowana w marcu br. z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu. (więcej www.dobrybiznes.info)

AMS realizuje autorskie programy z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Ich celem jest wpływanie na otaczającą nas rzeczywistość, jej kształtowanie i zachęcanie do zmian. Należą do nich: AMS dla Integracji – program integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez sport i pracę, Galeria Plakatu AMS – najprawdopodobniej największy w Polsce, cykliczny konkurs dla młodych grafików na plakat o tematyce społecznej oraz Bramy Kraju – program marketingu miejskiego poświęcony tworzeniu wizerunku i marki polskich miast, w szczególności poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej.