O nas / Aktualności

Kultura się Liczy patronuje Galerii Plakatu AMS

Kampania społeczna Kultura się Liczy! jest efektem obrad Kongresu Kultury Polskiej, który odbył się w Krakowie we wrześniu 2009 roku. Wówczas to Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zaproponował hasło przewodnie. Stało się ono punktem wyjścia i osią działań kampanii realizowanej przez Narodowego Centrum Kultury.

Kampania zrodziła się z przekonania, że kultura nie tylko dostarcza narzędzi krytycznego opisu rzeczywistości, nie tylko podnosi jakość życia, nie tylko pełni rolę estetyzującą, ale ma również swój znaczący udział w budowaniu potencjału społecznego i gospodarczego.

Nadrzędnym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat potencjału prorozwojowego kultury oraz związków kultury z innymi segmentami życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

Kampania ma również za zadanie zwrócenie i wyczulenie społecznej uwagi na nieporuszane do tej pory na szerszą skalę zagadnienia związane ze współpracą i zależnością świata kultury i biznesu, sponsoringiem kultury, inwestycjami w kulturę, społecznym znaczeniem edukacji kulturalnej.

Jednym z istotnych założeń kampanii jest pobudzenie krytycznej refleksji nad mechanizmami kultury, twórczości artystycznej, produkcji kulturalnej, społecznej roli kultury i sztuki, wzajemnych uwarunkowań kultury i innych segmentów życia społecznego.