O nas / Aktualności

Zmiany w Zarządzie Adpolu

Piotr Matras został nowym Prezesem Zarządu Adpolu, spółki zależnej od AMS SA. Nowego prezesa powołano na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Adpol w dniu 6 czerwca 2003 roku. Piotr Matras pozostał jednocześnie wiceprezesem w Zarządzie AMSu i dyrektorem finansowym spółki. Dotychczasowy Prezes Adpolu, Grzegorz Kossakowski, powrócił do pracy w Agorze w Pionie Nowych Przedsięwzięć.

Zmiany w Adpolu, spółce zależnej od AMS, są kontynuacją zmian zapoczątkowanych na jesieni zeszłego roku, a zmierzających do restrukturyzacji i reorganizacji całej grupy AMS. Są one ukierunkowane na poprawę efektywności działania, poprawę jakości obsługi klienta oraz poprawę jakości oferowanych usług. Już od początku roku za organizację sprzedaży sieci citylightów umieszczonych na wiatach przystankowych należących do spółki Adpol, odpowiadają struktury sprzedażowe AMS. Tym samym Adpol skoncentrował się na eksploatacji systemu sieci citylightów oraz systematycznie przejmuje obsługę eksploatacyjną pozostałych nośników AMSu w regionie warszawskim.

Spółka Adpol należąca do AMS SA jest operatorem sieci 524 wiat przystankowych wyposażonych w podświetlane panele reklamowe typu citylight oraz nie podświetlane panele reklamowe o formacie 1,0m x 1,5m i jest jedyną firmą dysponującą tego typu nośnikami w Warszawie. Nośniki Adpolu stanowią istotną część największej ogólnopolskiej sieci citylightów oferowanych przez AMS obejmującej ponad 10 tysięcy nośników.