O nas / Aktualności

AMS SA i Ströer Polska podpisały list intencyjny

Dwie największe firmy w branży reklamy zewnętrznej: Art Marketing Syndicate SA z siedzibą w Poznaniu („AMS”) oraz Ströer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Ströer”) niniejszym informują, iż w dniu 30 kwietnia 2003 roku podpisały list intencyjny wyrażający porozumienie Stron, dotyczące prac nad stworzeniem wspólnego standardu badań reklamy zewnętrznej w Polsce („List Intencyjny”).

Dotychczas firmy te dysponowały dwoma systemami badawczymi: AMS SA realizował badania w ramach spółki Polskie Badania Reklamy Zewnętrznej Sp. z o.o. („PBRZ”), gdzie udziałowcami są również Clear Channel Poland, Ströer Promocja Plakatu Sp. z o.o. (dawniej Outdoor Promocja Plakatu Sp. z o.o.) i SCM Polska (dawniej Europlakat Polska Sp. z o.o.). Badanie to realizowane jest przez SMG/KRC Poland-Media SA („SMG/KRC”). Z kolei Ströer Polska prowadzi badania metodą OSCAR w oparciu o niemiecki instytut badawczy Oscar. Po przejęciu na jesieni 2002 roku przez Ströera firm: Outdoor Promocja Plakatu i Europlakat Polska, Grupa Ströer stała się również udziałowcem PBRZ.

W powyższej sytuacji rozpoczęto rozmowy w sprawie ustalenia wspólnego standardu badawczego. Starania te uwieńczone zostały sukcesem. Podpisanie Listu Intencyjnego otwiera drogę do szybkiego zaoferowania rynkowi optymalnej metody badawczej i odpowiednich narzędzi planerskich. W podpisanym porozumieniu podkreśla się potrzebę optymalnego wykorzystania dotychczasowych doświadczeń i wyników, otwartość wobec innych uczestników gry rynkowej oraz konieczność szybkiego wprowadzenia badań na rynek. Zarówno AMS jak Ströer i uważają, że jedynie jednolity, wspólny standard badań, uzgodniony przy udziale niezależnego instytutu badawczego, gwarantuje rzetelność i wysoki merytoryczny poziom metodologiczny. Prezesi AMS SA: Piotr Parnowski i Ströer’a Janusz Malinowski mają nadzieję, że do inicjatywy tej przyłączą się inne firmy reklamy zewnętrznej w Polsce.

Koordynację prac związanych z wprowadzeniem listu intencyjnego w życie powierzono Markowi Kuzace – byłemu prezesowi Europalakt Polska, który w tej sprawie już od marca 2003 prowadzi rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi. Prace te będą prowadzone w ramach zespołu, do którego, oprócz przedstawicieli AMS i Ströer`a oraz Marka Kuzaki, zaproszeni będą również przedstawiciele instytutu badawczego SMG/KRC.

Inicjatorzy porozumienia wierzą, że realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizerunku i konkurencyjności branży reklamy zewnętrznej w Polsce.