O nas / Aktualności

AMS ze złotą statuetką Mecenasa Kultury Krakowa

AMS już po raz siódmy został nagrodzony tytułem Mecenasa Kultury Krakowa – w tym roku pierwszy raz otrzymał złotą statuetkę w kategorii Donator za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem.

Kapituła Bractwa Mecenatu Krakowa przyznała AMS statuetkę za zaangażowanie w promocję inicjatyw społecznych i artystycznych miasta w 2017 r.

W ubiegłym roku we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie AMS stworzył bezprecedensową kampanię promocyjną wystawy dzieł Stanisława Wyspiańskiego. Projekt „Przystanek Wyspiański” został zrealizowany w 8 największych miastach w Polsce, gdzie w 110. rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego w wiatach przystankowych pojawiły się wyjątkowe reprodukcje dzieł artysty. Każda wiata wyposażona była w WiFi, po którego uruchomieniu na urządzeniu użytkownika pojawiała się strona akcji „Przystanek Wyspiański” kierująca na stronę internetową Muzeum Narodowego.

Na przystanku można było też pobrać dedykowane wystawie materiały, a dzięki wbudowanym w wiaty urządzeniom mp3 – posłuchać przewodnika. Dodatkowo, na przystankach w Krakowie i Poznaniu — dzięki specjalnym możliwościom reklamy outdoorowej – można było poczuć kwiatowy zapach nawiązujący do motywów pojawiających się często w polichromiach i witrażach Wyspiańskiego.

Niekonwencjonalna i atrakcyjna forma reklamy przyczyniła się do ogromnej popularności wystawy –odwiedziło ją już ponad 96,6 tys. widzów.

Oprócz tego AMS w 2017 roku zrealizował w Krakowie projekt „Przystanek Literatura”. Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na krakowskich ulicach pojawiły się multimedialne Przystanki Literackie Miasta Literatury UNESCO, przybliżające podróżującym komunikacją miejską ważne postaci pisarzy związanych z Krakowem.

AMS po raz pierwszy otrzymał złotą statuetkę Mecenasa Kultury Krakowa w kategorii Donator. W ubiegłych latach firma otrzymała 4 złote i 2 srebrne statuetki w kategorii Patron Medialny.

Tytuł Mecenasa Kultury Krakowa przyznaje Prezydent Miasta Krakowa, na wniosek Bractwa Mecenatu, corocznie (od 1996 r.) za poprzedni rok kalendarzowy. Taka forma wyróżnienia ma wspierać i promować współpracę pomiędzy środowiskiem gospodarczym a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie Krakowa. Laureaci konkursu wyłaniani są w czterech równorzędnych kategoriach: kategoria Donator – za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem, kategoria Sponsor – za najciekawszą formę i efektywność mecenatu, kategoria Za działania na rzecz ochrony zabytków oraz kategoria Patron Medialny.