O nas / Aktualności

AMS wprowadza nową politykę handlową i cennik, proponuje zmianę kalendarza plakatowań

AMS opublikował nową politykę handlową oraz cennik przygotowane w oparciu o dwa fundamenty: zasadę transparentności oraz powiązanie ceny nośnika z wielkością generowanej przez niego widowni. Zmiany będą obowiązywały od kwietnia 2019 r. Dodatkowo AMS zaproponuje klientom nowy kalendarz plakatowań, w którym pierwszym dniem ekspozycji reklam byłaby środa.

Cennik został przygotowany w oparciu o wyniki badania Outdoor Track. Klasyfikuje on nośniki firmy w dziesięć przedziałów ze względu na wielkość widowni, a cena jest zróżnicowana w zależności od przedziału, do którego należy dany nośnik. Jednocześnie od 1 kwietnia 2019 r. AMS wprowadza nową politykę handlową. Oprócz transparentnego cennika, z którym każdy zainteresowany ofertą OOH będzie mógł zapoznać się poprzez stronę internetową firmy, spółka wprowadza nowe rodzaje i poziomy rabatów. Są wśród nich: rabat za wydatki reklamodawcy, rabat agencyjny, rabat za zakup pakietowy oraz rabaty warunkowe.

Uwzględnienie wyników badań Outdoor Track w polityce handlowej to odpowiedź na oczekiwania rynku.  Wierzymy, że wprowadzenie nowego standardu spowoduje zmianę w modelu zakupu reklamy zewnętrznej – odejście od sprzedaży nośników w oparciu o ich lokalizację na rzecz sprzedaży bazującej na dotarciu do określonej widowni tych nośników – mówi Małgorzata Augustyniak, wiceprezes zarządu AMS.

W ślad za zmianą wyceny kampanii AMS proponuje również zmianę kalendarza plakatowań, w którym pierwszym dniem ekspozycji byłaby środa. W przypadku pozytywnej reakcji rynku proponowana zmiana miałaby obowiązywać od 3. lipca 2019 roku. Dzięki niej klienci otrzymają równe okresy ekspozycyjne i stały dzień tygodnia startu każdej kampanii oraz lepszą porównywalność z okresami ekspozycyjnymi w innych mediach. Dodatkową korzyścią jest również wyeliminowanie jako daty startu kampanii weekendów, które w naturalny sposób powodowały dotychczas przesunięcia w kalendarzu plakatowań.

Zachęcamy wszystkich uczestników rynku OOH w Polsce do naśladowania standardów międzynarodowych i odejścia od kampanii miesięcznych na rzecz czterotygodniowych, z możliwością dwutygodniowej rotacji. Wierzymy, że zaproponowane rozwiązania pozytywnie wpłyną na udział OOH w rynkowych wydatkach na reklamę – dodaje Małgorzata Augustyniak.

Główny etap prac projektu Outdoor Track prowadzonego przez Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. w dziesięciu aglomeracjach zakończył się, a udziałowcy spółki stali się właścicielami danych opisujących ich nośniki. Na tej podstawie AMS w marcu 2018 r. rozszerzył standard oferowania kampanii o informację o przedziałach GRP nośników użytych w danej kampanii. W kolejnych miesiącach przeprowadzono szereg konsultacji z klientami w celu wypracowania optymalnego sposobu oferowania outdooru. W ich wyniku powstała nowa polityka handlowa spółki oraz cennik.