O nas / Aktualności

Zmiany w zarządzie AMS

Zmiany w zarządzie AMS

1 lipca br. do zarządu AMS dołącza Grażyna Gołębiowska, wieloletnia menadżerka firmy. Będzie odpowiedzialna za obszar marketingu, sprzedaży i badań.  Małgorzata Augustyniak, dotychczasowa wiceprezeska, pozostaje w strukturach Grupy na stanowisku doradczyni zarządu ds. CSR.

Małgorzata Augustyniak podjęła decyzję o rezygnacji z funkcji wiceprezeski zarządu i zaangażowaniu się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, które stanowią istotny element strategii AMS. Zarząd firmy pozostaje trzyosobowy. Obok Grażyny Gołębiowskiej w zarządzie spółki zasiada Marek Kuzaka – prezes oraz Wojciech Zdanowicz – członek zarządu odpowiedzialny za działalność operacyjną.

– Sukcesja w zarządzie AMS, którą realizujemy, jest modelowym przykładem działania w duchu odpowiedzialności za spółkę i menadżerskiej dojrzałości. Za Małgorzatą Augustyniak stoją lata doświadczeń i sukcesów AMS. Jestem bardzo wdzięczny Małgorzacie za dotychczasową współpracę oraz wsparcie, którego będzie nam nadal udzielać – mówi Marek Kuzaka, prezes zarządu AMS – Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju reklamy OOH, szczególnie w segmencie reklamy cyfrowej. Chcemy kontynuować intensywną aktywność marketingową, a doświadczenie i wiedza Grażyny pozwoli nam jeszcze skuteczniej realizować wytyczone cele strategiczne. Rozwój w cyfrowych obszarach działalności i zorientowanie na dane to podstawowe warunki umacniania przez AMS pozycji lidera rynku – dodaje.

Grażyna Gołębiowska jest menadżerką z 25-letnim doświadczeniem. Z mediami związana od 1997 r., pracę zawodową rozpoczynała w telewizji – TVP i TVN. W branży reklamy Out-of-Home pracuje od 1999 r. Zajmowała stanowiska kierownicze w sprzedaży i marketingu, a od 2003 r. zarządzała marketingiem AMS, ostatnio na stanowisku zastępcy dyrektora pionu marketingu i sprzedaży. Z AMS zdobyła ponad 50 nagród, w tym za innowacyjność, współpracę z klientami, projekty prośrodowiskowe i społeczne. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Centrum Dziennikarstwa oraz wielu programów rozwojowych, m.in. Harvard Manage Mentor i Neuroleadership Academy.