O nas / Aktualności

Awanse i zmiany w marketingu i sprzedaży w AMS

Awanse i zmiany w marketingu i sprzedaży AMS

Pion marketingu i sprzedaży AMS przeszedł reorganizację. Czworo menedżerów objęło nowo utworzone stanowiska, a dwóch rozszerzyło zakres swojej odpowiedzialności.

Procesy marketingowo-sprzedażowe w AMS zostały zreorganizowane i zgrupowane w cztery główne obszary: marketingu operacyjnego, sprzedaży, planowania i integracji oferty oraz wsparcia i realizacji kampanii.

W obszarze marketingu operacyjnego Tomasz Muraszko objął stanowisko dyrektora nowo utworzonego działu marketingu operacyjnego i strategii oferty. Do tej pory był zastępcą dyrektora marketingu. Do jego zadań będzie należała m.in. strategia i rozwój oferty. W obszarze planowania i integracji oferty na stanowisko dyrektorki działu planowania i rezerwacji awansowała Renata Pawłowska, wcześniej zastępczyni dyrektora, a Katarzyna Jeronim, również po awansie na stanowisko dyrektorki, pokieruje działem realizacji kampanii.

Jednocześnie Zarząd AMS powołał Grażynę Gołębiowską na nowo utworzone stanowisko zastępcy dyrektora pionu marketingu i sprzedaży. Nowe zadania będzie łączyła z dotychczasowymi, związanymi z zarządzaniem obszarem marketingu. Dyrektorką pionu marketingu i sprzedaży pozostaje Małgorzata Augustyniak, która pełni również funkcję wiceprezeski zarządu AMS.

Dodatkowo dwóch menedżerów pionu marketingu i sprzedaży rozszerzyło zakres odpowiedzialności. Piotr Nicke objął stanowisko dyrektora ds. planowania i integracji oferty. Do jego zadań będzie należało m.in. zarządzanie optymalizacją wykorzystania systemów i przygotowywanie rekomendacji dla klientów. Arkadiusz Gawlak został dyrektorem ds. wsparcia sprzedaży i realizacji kampanii i będzie odpowiedzialny m.in. za finalizację oferty, przygotowanie kampanii do realizacji oraz zarządzanie informacją o jej przebiegu.

Za obszar sprzedaży odpowiada tak jak do tej pory Zbigniew Kaczmarek, dyrektor sprzedaży.

Na zdjęciu od lewej: Katarzyna Jeronim, Tomasz Muraszko, Renata Pawłowska.