O nas / Aktualności

Oświadczenie

W związku z podjęciem przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie działań legitymizujących naruszenie prawa zmuszeni byliśmy wycofać nasze zaangażowane w wystawę „Miasto na sprzedaż: reklama zewnętrzna w przestrzeni publicznej Warszawy od XIX wieku do dziś”.
W dniu 11 października 2012 r. otrzymaliśmy od kuratora Muzeum Sztuki Nowoczesnej informację o zrealizowaniu na nośnikach AMS S.A., zainstalowanych na potrzeby wystawy w tymczasowej siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy ul. Emilii Plater 51, pracy prezentującej nieprawdziwe treści obrażające AMS S.A. Plakat ten naruszał dobra osobiste AMS S.A. w rozumieniu art. 23 oraz 24 kodeksu cywilnego, jak również jest pomówieniem w rozumieniu kodeksu karnego.
Informujemy, że podjęliśmy w dobrej wierze współpracę z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, będąc
głęboko przekonani o zasadności i potrzebie działania takich instytucji. Uważamy, że nasze zaangażowanie i chęć pomocy zostały nadużyte w niedopuszczalny sposób. Każdy artysta ma prawo do wyrażania własnych poglądów. Nie należy jednak mylić tego z przekraczaniem granic etyki i przyzwalaniem na prezentowanie nieprawdy.
Plakat, o którym mowa powyżej, nawiązywał do plakatu „Dom dziecka” autorstwa Jana Bajtlika nagrodzonego nagrodą główną w 12. edycji konkursu Galerii Plakatu AMS. Galeria Plakatu AMS jest niekomercyjnym projektem społecznym, w którego ramach organizowane są konkursy dla młodych grafików. Dwunasta edycja konkursu poświęcona była idei pomocy rodzinie i promocji rodzicielstwa zastępczego.
Bezpośredni atak na plakat społeczny, atak usankcjonowany autorytetem Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jest precedensem, obok którego nie możemy przejść obojętnie. Naszym obowiązkiem jest także bronić dobrego imienia kilku tysięcy osób, które wzięły udział w dwunastu dotychczasowych edycjach konkursu Galerii Plakatu AMS. Pragniemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność za zaufanie, jakim młodzi twórcy od ośmiu lat obdarzają nas, startując tak licznie w konkursie Galeria Plakatu AMS.
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie nie jest prywatną galerią, ale państwową instytucją kultury, która naszym zdaniem nie powinna legitymizować działań nieetycznych i naruszających prawo.

W imieniu AMS SA

Grażyna Gołębiowska
Dyrektor działu komunikacji marketingowej i PR

Do wiadomości:

 • Joanna Mytkowska, Dyrektorem Muzeum,
 • Mirosław Bałka – artysta,
 • dr hab. Waldemar Baraniewski – historyk sztuki,
 • Adam Leszkiewicz – wiceminister skarbu,
 • Ewa Dorota Malinowska-Grupińska – przewodnicząca Rady m.st. Warszawy,
 • prof. dr hab. Krzysztof Michalski – rektor Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu,
 • dr Agnieszka Morawińska- dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie,
 • Krzysztof Nowakowski – członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum,
 • Anda Rottenberg – historyk sztuki,
 • Adam Szymczyk – dyrektor Kunsthalle w Bazylei,
 • prof. dr hab. Andrzej Turowski – historyk sztuki,
 • Jacek Wojciechowicz – wiceprezydent m.st. Warszawy.