O nas / Aktualności

Miejski System Informacji Płatnej wchodzi w fazę realizacji

Na ulicach pojawią się tablice Miejskiego Systemu Informacji Płatnej z kierunkowymi panelami informacyjnymi – firmy będą mogły na nich umieszczać swoje logo wraz z informacją dotyczącą odległości od siedziby, punktu usługowego lub handlowego. Instalacja systemu odbywa się na podstawie uchwały Rady Gminy Warszawa Centrum z dnia 19 września 1996 r.

W pierwszym etapie – do końca 2014 roku, zaplanowane jest powstanie od 300 do 400 takich obiektów instalowanych na latarniach lub jako urządzenia wolnostojące. Na każdym z obiektów umieszczone będą cztery panele z logotypami oraz informacjami kierunkowymi ułatwiającymi dotarcie do wybranych celów.

Projekt budowy komercyjnej części MSI ma długą historię. Przetarg na budowę i eksploatację obiektów informacji płatnej na terenie Warszawy wygrała w 1999 roku firma Venessa. Jednak do 2012 roku, ze względu na spór pomiędzy ZDM a Venessą, projekt nie wszedł w fazę realizacji. Dzięki zawartej w lipcu 2012 roku ugodzie sądowej możliwe było podpisanie aneksu do pierwotnej umowy, umożliwiającego kontynuowanie działań. Jednocześnie Venessa postanowiła wykorzystać doświadczenie firmy AMS SA w zakresie eksploatacji i sprzedaży obiektów w pasach drogowych i rozpoczęła z nią współpracę przy realizacji przedsięwzięcia.

Podział zadań pomiędzy partnerami przewiduje, że za procesy związane z niezbędnymi pozwoleniami oraz eksploatacją paneli odpowiadać będzie ADPOL – podmiot należący do AMS, a za sprzedaż paneli – AMS. Produkcją konstrukcji i montażem zajmie się firma Venessa, a lokalizacje weryfikować i uzgadniać będzie Zarząd Dróg Miejskich.

Zgodnie z umową podmioty zaangażowane w przedsięwzięcie partycypują w przychodach ze sprzedaży paneli firmom komercyjnym, przy czym kwota należna z tego tytułu dla ZDM nie może być niższa niż 40 zł za 1 panel.

Pierwsza lokalizacja, w której została zamontowana tablica Miejskiego Systemu Informacji Płatnej znajduje się na Al. Wilanowskiej 372 w Warszawie.