O nas / Aktualności

Miasto Gdańsk i AMS ogłaszają konkurs na zagospodarowanie Placu Wałowego

Organizatorami konkursu są Gmina Miasta Gdańsk i wiodąca firma z rynku reklamy zewnętrznej – AMS SA. Porozumienie w tej sprawie podpisali we wtorek, 14 grudnia 2010 prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i Marek Kuzaka, wiceprezes AMS.

Projekt, który zostanie wyłoniony w konkursie, będzie zawierał opracowanie założeń przestrzennych placu, w tym szczególnie jego „umeblowania” w kontekście funkcji, jakie plac ma spełniać w przestrzeni publicznej Gdańska. Organizatorzy liczą, że wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego tego wyjątkowego miejsca, włączenie do tych działań okolicznych instytucji, w szczególności ASP, mieszkańców i zainteresowane środowiska pozwoli na stworzenie w Gdańsku niepowtarzalnej przestrzeni publicznej.

W ramach działań przygotowujących do konkursu odbyły się w Gdańsku dwie tury konsultacji społecznych, które miały odpowiedzieć na pytanie, jaki charakter placu najchętniej widzieliby mieszkańcy, eksperci i miłośnicy Gdańska. Wnioski i postulaty zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych zostały dołączone do regulaminu konkursu. – To bardzo ważne, że sformułowaliśmy nasze oczekiwania związane z tą przestrzenią. Mając tę wiedzę uczestnicy konkursu będą wiedzieli, w którym kierunku należy pójść – mówi Piotr Lorens, prezes gdańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, który przeprowadzał konsultacje.

Pula nagród w konkursie wynosi 20 tys. zł. Pierwsza nagroda to 12 tys. zł., a druga – 5 tys. zł. Sąd konkursowy przyzna także dwa wyróżnienia po 1,5 tys. zł każde.

Konkurs na zagospodarowanie Placu Wałowego realizowany jest w ramach autorskiego projektu AMS pod nazwą Bramy Kraju. Bramy Kraju to program marketingu miejskiego poświęcony tworzeniu marki i wizerunku miejsc, w szczególności poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej. Corocznie, w ramach kolejnych edycji programu, organizowane są konferencje dla samorządów, konkursy na najlepsze rozwiązania w zakresie szeroko rozumianego marketingu miejskiego oraz wydawane są publikacje z serii Biblioteka Wizerunku Miasta.

W ramach trzeciej edycji programu Bramy Kraju poświęconej małej architekturze i meblom miejskim AMS zaproponował samorządom współorganizację konkursów na najlepszą koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej z wyposażeniem jej w meble miejskie Ostatecznie wybrano dwa miasta – Kraków i Gdańsk. Konkurs w Krakowie został rozstrzygnięty w 2009 roku. Konkurs w Gdańsku został przygotowany w 2010 roku we współpracy z Referatem Rewitalizacji UM Gdańska oraz pod patronatem Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Gdańsk. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w marcu 2011 roku.

Informacje o konkursie i pełny tekst regulaminu znajdują się na stronach internetowych: www.gdansk.pl oraz www.bramykraju.pl.