O nas / Aktualności

AMS po raz kolejny partnerem konkursu TUP na najlepszą pracę dyplomową

Wspieramy młodych, zdolnych ludzi, którzy chcą zmieniać przestrzeń publiczna, dlatego po raz kolejny zostaliśmy partnerem i sponsorem konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2018 roku.

W Jury konkursu zasiadł Marek Kuzaka, Prezes Zarządu AMS, a także dr inż. arch. Tomasz Majda — przewodniczący (TUP o. Warszawa), dr inż. arch. Małgorzata Mirecka – sędzia referent (TUP o. Warszawa), prof. dr hab. arch. Nina Juzwa (TUP o. Katowice), dr inż. arch. kraj. Renata Giedych (TUP o. Warszawa) i arch. Krzysztof Ozimek (SARP).

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii Projektowanie Urbanistyczne:

Nagroda główna:

Elżbieta Janiszewska za pracę pt. Industrialny ogród wrażeń- jako element miejskiego systemu zieleni i przestrzeni publicznych 'green line’, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Anety Tomczak na Wydziale Architektury Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Wyróżnienia:

Tomasz Jakubowski za pracę pt. Kształtowanie przestrzeni publicznych Doliny Wisły w Warszawie, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Katarzyny Pluty, prof. PW na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Tomasz Twaróg za pracę pt. Koncepcja zagospodarowania terenów portowych oraz poprzemysłowych w Sydeny – Rozelle Bay, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska oraz dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

W kategorii Gospodarka Przestrzenna:

Nagroda główna:

Piotr Kryczka za pracę pt. Scenariusze lokalizacji zespołów budownictwa wysokościowego we Wrocławiu, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Roberta Masztalskiego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Wyróżnienie:

Aleksandra Ferek za pracę pt. Partycypacja społeczeństwa w procedurze sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w Polsce oraz w Hiszpanii i Holandii, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Marty Romańskiej, prof. UJ, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.