O nas / Aktualności

Ambient dla marki Princessa (Nestle)

Agencja Lemon Sky J. Walter Thompson Poland, we współpracy z AMS, wykorzystała interaktywną gablotę citylightową na jednym z przystanków we Wrocławiu do realizacji akcji ambientowej dla marki Princessa.

Interaktywny citylight został zainstalowany na jednym z wrocławskich przystanków. Kiedy pojawiał się na nim pasażer oczekujący na autobus, słyszał z głośników damski głos komentujący jego strój, samopoczucie czy aktualną sytuację. Pasażer zaintrygowany głosem lektorki zerkał na citylight, gdzie pojawiały się chmurki z tekstami skierowanymi bezpośrednio do niego. Trzecim elementem zaskoczenia była nagle podjeżdżająca na przystanek motocyklistka, która z uśmiechem wręczała pasażerowi wafelek Princessa. Podczas akcji wśród oczekujących na autobus pasażerów pojawiały się różne osoby: młodzież, zakochane pary, a nawet sympatyczny dziadek.

Całą akcją dowodził zespół stacjonujący nieopodal przystanku, który, dzięki wmontowanej w citylight ukrytej kamerze, widział na bieżąco pojawiające się w wiacie autobusowej osoby. Dzięki temu aktorka użyczająca swojego głosu spontanicznie komentowała sytuacje na przystanku, a zespół odpowiedzialny za interakcje na ekranie citylightu publikował teksty w chmurkach, dzięki specjalnie do tego celu przygotowanej aplikacji.

Do akcji wykorzystano internet (wifi). Zarówno do aplikacji z chmurkami, przez przekaz dźwięku od lektorki do osób na przystanku po odpowiedzi ludzi z przystanku do lektorki. Cała ekipa wyposażona była w system odsłuchów, także motocyklistka.

Akcja ambientowa na przystanku była realizowana dwa dni w styczniu br., a jej podsumowanie można zobaczyć tutaj.