Case Studies / Arla Foods Starbucks

CASE STUDY

Klient: Starbucks Arla Foods

Kategoria: Napoje

Miejsce: EKO wiaty w przestrzeni miejskiej

Cel: Dotarcie do klientów, którzy cenią wartości prośrodowiskowe – spójne dla marki Starbucks Arla Foods – w ekologiczny sposób.

Rozwiązanie: EKO wiaty przystankowe umożliwiają realizacje kampanii reklamowych w duchu społecznej odpowiedzialności – w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku i użyteczne dla mieszkańców. Doskonale uzupełniają dążenia klienta do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla we wszystkich globalnych działaniach.