EKO / EKO oferta

EKO wiaty AMS zazieleniają miasta

EKO wiaty AMS powstają w partnerstwie trzech stron: zaangażowanych społecznie marek, samorządu i operatora OOH. Taka prośrodowiskowa modernizacja systemu mebli miejskich to jeden z filarów tworzących smart cities, których oczekują mieszkańcy.

Przystanki z zielonym dachem poprawiają mikroklimat w mieście, sprzyjają ptakom i owadom, zapewniają retencję wody i – co najważniejsze – redukują ślad węglowy.

Projekt otrzymał nagrodę Lidera Transformacji Energetycznej oraz został finalistą konkursu Dobry Wzór 2021.

/

EKO OFERTA EKO wiaty w Warszawie

W Warszawie znajduje się największy w Polsce system EKO przystanków. Realizujemy go w partnerstwie ze świadomymi ekologicznie markami: m.in. L’oreal, Lenovo czy Starbucks.

 

 

/

EKO OFERTA EKO wiaty na Śląsku

EKO wiaty AMS są już w Katowicach, Sosnowcu i Chorzowie.

„Zielony przystanek na wiosnę” to wspólny projekt AMS i Katowic, w wyniku którego miasto zyska 22 nowe zielone EKO wiaty AMS.

Jedna z wiat w Chorzowie – Zielony Przystanek Przy Tężni – zyskała wyjątkową formę. Pokryta zielonym dachem i przyjazna dla ptaków, wyposażona jest w dwa dodatkowe panele z pnącymi roślinami. Pozostałe zielone wiaty – już w standardowej formie – powstały w ramach pionierskiego projektu rewitalizacji ulicy ul. 3 Maja.

A tak powstawała pierwsza zielona wiata w Sosnowcu – „Budowa EKO wiaty AMS

/

EKO OFERTA EKO wiaty w Krakowie

Kraków był pierwszym miastem, w którym zaczęliśmy realizować projekt „zielone przystanki”. Pilotażowy projekt został doceniony i nagrodzony SREBREM w prestiżowym konkursie INNOVATION 2019.

Forma EKO przystanków jaką można teraz spotkać w polskich miastach jest efektem doświadczeń zdobytych właśnie w Krakowie.

Aktualnie rozbudowujemy krakowską sieć EKO wiat. 13 przystanków z zielonym dachem jest częścią nowej linii tramwajowej łączącej pętlę Krowodrza Górka z Górką Narodową

 

/

EKO OFERTA EKO wiaty w Poznaniu

Dzięki ekologicznej inicjatywie AMS i Grupy MTP w Poznaniu powstał pierwszy w Polsce system zielonych dachów na wiatach przystankowych.

/

EKO OFERTA EKO wiata we Wrocławiu

Wrocław – jako 9 miasto – dołączył do największego w Polsce systemu EKO wiat AMS. Pierwszy samowystarczalny i prośrodowiskowy zielony przystanek powstał w centrum miasta na ulicy Kazimierza Wielkiego.

/

EKO OFERTA EKO wiata w Szczecinie

Zielona EKO wiata AMS to kolejny punkt na mapie Szczecina współgrający z przestrzenią miejską, łączący rozwiązania reklamowe z duchem ekologii.

EKO OFERTA EKO wiata w Lublinie

Do miast przyczyniających się do zielonej rewolucji na dachach przystanków dołączył Lublin. Projekt zrealizowaliśmy we współpracy MPK Lublin.