Blog / CASE STUDY: “Zielony przystanek na wiosnę” w Katowicach

Mieszkańcy mogą decydować o wyglądzie przestrzeni publicznej w swoich miastach. Jak? Poznaj projekt “Zielony przystanek na wiosnę” w Katowicach.

“Zielony przystanek na wiosnę” w Katowicach

AMS od lat konsekwentnie wprowadza do przestrzeni miejskiej meble zaaranżowane tak, aby łączyć rozwiązania reklamowe z duchem ekologii. Pokazujemy władzom miejskim i mieszkańcom ekologiczne rozwiązania, które poprawiają jakość życia w miastach w duchu zrównoważonego rozwoju. Efekty tych działań widać chociażby w realizacji budżetów partycypacyjnych miast. Mieszkańcy coraz częściej głosują na budowę zielonych przystanków, a miasta coraz chętniej realizują te projekty.

WYZWANIE

Wspólnie z Katowicami chcieliśmy stworzyć projekt, który w prosty, intuicyjny i dostępny dla każdego sposób, zaangażuje społeczność do podejmowanie decyzji dotyczących środowiska lokalnego i jego wyglądu. Celem była wspólna zmiana przestrzeni miejskiej i oddanie głosu jej głównym użytkownikom – mieszkańcom.

PUNKT WYJŚCIA

EKO wiaty AMS zwane zielonymi przystankami to nasza odpowiedź na potrzebę funkcjonalnych i ekologicznych rozwiązań w przestrzeni miejskiej. Są już obecne w 9 miastach Polski. Jest to rozwiązanie zrealizowane w duchu nature-based solutions, które zapewnia retencję wody opadowej (aż 150 litrów podczas jednego opadu na jednym dachu o powierzchni 9m2), poprawia mikroklimat w mieście, redukuje CO2, a także jest przyjazne dla ptaków i owadów. Żywe dachy rozchodnikowe naszych przystanków to już łącznie 567 m2 nieoczywistej zieleni w miastach, w miejscach, gdzie w inny sposób wprowadzenie jej byłoby praktycznie niemożliwe. W Katowicach w 2022 roku postawiliśmy pilotażowo dwa zielone przystanki, który stały się punktem wyjścia do budowy systemu zielonych przystanków w mieście – po jednym w każdej z 22 dzielnic. Projekt ten miał wpisywać się w dotychczasowe działania prośrodowiskowe Katowic, które od lat uwzględniają zrównoważony rozwój – i uzupełniać te obecnie trwające – takie jak m.in. zazielenienie ulicy Warszawskiej, nowe parki czy rewitalizacja Stargańca.

“Zielony przystanek na wiosnę” w Katowicach

DZIAŁANIA

W listopadzie 2022 roku wspólnie z Katowicami stworzyliśmy projekt “Zielony przystanek na wiosnę”, który wpisywał się zarówno w nasze działania prośrodowiskowe, jak i dał możliwość aktywizacji mieszkańców miasta i lokalnych społeczności. Przygotowaliśmy specjalnie dedykowaną projektowi stronę internetową przystanekkatowice.ams.com.pl oraz ankietę online, gdzie mieszkańcy mogli w prosty sposób oddać swój głos i zdecydować o lokalizacji i wyglądzie katowickich przystanków.

Projekt zakładał pojawienie wiosną 2023 roku 22 nowych EKO wiat – po jednej w każdej dzielnicy Katowic.

Głosowanie trwało dwa tygodnie. Wystarczyło oddać głos na jedną z trzech proponowanych lokalizacji dla swojej dzielnicy oraz zdecydować o tym, czy elementy wieńczące przystanek mają być zielone i nawiązywać do ekologicznego charakteru projektu, czy żółte – zgodne z barwami miasta.

“Zielony przystanek na wiosnę” w Katowicach

Akcja była promowana przez Urząd Miasta Katowice w biuletynie wysyłanym do mieszkańców, na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. AMS do głosowania zachęcał na swoich analogowych i digitalowych nośnikach reklamowych. Akcję promowaliśmy tam, gdzie byli jej odbiorcy – w dzielnicach miasta. Skorzystaliśmy w tym celu z QR kodów na plakatach, które kierowały bezpośrednio do ankiety. Na cyfrowych nośnikach dodatkowo wykorzystaliśmy redakcyjny kontent. Użytkownicy komunikacji miejskiej czekając na autobus, mogli zobaczyć informacje o korzyściach budowy zielonych przystanków, ich wizualizacje i przeczytać apel prezydenta Katowic Marcina Krupy, zachęcający do głosowania.

WYNIKI

W akcji oddano blisko 3500 głosów. Najwięcej na przystanki zlokalizowane w dzielnicach: Koszutka, Śródmieście i Giszowiec. Większość – 64% głosujących wybrała zielony kolor elementów wieńczących katowickie przystanki.

“Zielony przystanek na wiosnę” w Katowicach

Projekt zgodnie z założeniami zaangażował mieszkańców, lokalne społeczności i rady poszczególnych dzielnic. W mediach społecznościowych i na forach aktywnie zachęcano do wyboru koloru i najatrakcyjniejszej lokalizacji w danej dzielnicy. W promocję projektu włączyły się również lokalne media.

“Zielony przystanek na wiosnę” w Katowicach

WNIOSKI

Pierwszy etap projektu – wybór koloru i najatrakcyjniejszej lokalizacji w danej dzielnicy został już zrealizowany dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Drugi to realizacja, czyli wymiana 22 tradycyjnych wiat przystankowych na EKO wiaty AMS z zielonym dachem, który rozpoczął się 20 kwietnia w katowickim Śródmieściu. Wiceprezydent miasta Bogumił Sobula oddał do użytku mieszkańcom pierwszą z 22 zielonych EKO wiat. Pozostałe zielone przystanki będą powstawały systematycznie do końca wiosny, tworząc nieoczywiste oazy zieleni w mieście.

Takie działania nie tylko wzmacniają postrzeganie miasta jako przyjaznego mieszkańcom, odpowiadającego na ich potrzeby, dbającego o środowisko i zrównoważony rozwój, ale także udowodnią, jak istotne jest zaangażowanie mieszkańców w podejmowanie decyzji dotyczących ich najbliższego otoczenia. Mieszkańcy chcą decydować, o tym co się dzieje w ich mieście i najbliższej okolicy, a miasto chętnie tych głosów słucha.

PODSUMOWANIE

Projekt jest przykładem tego, jak AMS działa od lat – łączymy nie tylko rozwiązania reklamowe z duchem ekologii, ale również aktywizujemy lokalne społeczności, samorządy i biznes, podkreślając, jak ważna jest komunikacja społeczna dająca poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość i odpowiedzialności za naszą planetę. Tworzenie rozwiązań nature based solution w miastach przynosi korzyści zarówno środowiskowe, jak i społeczne – warto to wykorzystać.

“Zielony przystanek na wiosnę” w Katowicach