Blog / Nowoczesna komunikacja OOH to więcej niż format i lokalizacja

Nowoczesna komunikacja OOH to coś znacznie więcej niż dobry format w atrakcyjnej lokalizacji. 

To element wspólnej przestrzeni, uwzględniający wymogi i potrzeby współczesności. Co to oznacza w praktyce i czym są dobre praktyki w OOH?

Miasta w Polsce, zwłaszcza największe aglomeracje, dokonują w ostatnich latach spektakularnych zmian. Strategiczne podejście do zmian w rozwijaniu i zarządzaniu miastem uwzględnia więc ideę smart city w praktyce, a przestrzeń publiczną traktuje jako faktycznie wspólną, rozwijaną w zgodzie z najlepszymi standardami. Wszystkie zaś zmiany muszą brać pod uwagę potrzebę dochodzenia do zero-emisyjności i zrównoważonego rozwoju. Tak jak transport publiczny zmienia swój charakter (przechodząc na napęd hybrydowy, elektryczny, a wkrótce zapewne i wodorowy), a zagospodarowanie odpadów coraz mocniej koncentruje się na recyklingu i ich wtórnym wykorzystaniu — tak też zmienia się komunikacja OOH.

EKO wiata AMS dla L’Oreal

EKO wiata AMS dla L’Oreal

OOH jako elementy spójny z „zielonym” otoczeniem

Dziś wrażliwość mieszkańców — a zarazem konsumentów — sięga znacznie dalej niż choćby dekadę temu. Nowe wymagania stawiane markom, na przykład w zakresie transparentności w łańcuchu dostaw oraz poszanowaniu szeregu praw i norm, przekładają się na nowe wyzwania wobec agencji i operatorów nośników reklamowych OOH. AMS odpowiada na te wyzwania oferując EKO wiaty — zintegrowane meble miejskie służące mieszkańcom, w nowoczesny sposób komunikujące wartości marki, a przy tym odpowiadające wymogom zrównoważonego rozwoju.

EKO wiata AMS dla L’Oreal

EKO wiata AMS dla L’Oreal

AMS należy do grona firm, które inicjują rozwój innowacyjnych produktów i usług oraz inspirują innych do zmian. W przypadku operatorów OOH, wiele zależy od dobrej woli i kooperacji obu stron: marki (reklamodawcy) z operatorem (właścicielem i dostawcą przestrzeni reklamowej). Wśród najlepszych praktyk uwzględnia się również inicjatywy i chęci współpracy ze strony władz samorządowych. Takie innowacje, wdrażane przez AMS to najnowocześniejsze standardy w skali całego europejskiego rynku.

Środowiskowa wrażliwość w praktyce

Gdzie zatem szukać tych dobrych praktyk? W ostatnim czasie — na ulicach Warszawy, a ściśle rzecz biorąc, na przystankach. Za sprawą partnerstwa AMS z należącą do L’Oreala marką Giorgio Armani, powstał największy w kraju projekt EKO przystanków. Społeczna odpowiedzialność wyrażana w komunikacji marketingowej przestała ograniczać się do haseł i idei oraz dobrej woli – staje się realną zmianą. Akcja AMS w ciągu trzech i pół roku wyeliminuje pół tony CO2 z powietrza, którym oddychają mieszkańcy Warszawy. Ale to nie wszystko, bo rozwiązania zastosowane w EKO wiatach pozwolą przy jednorazowych opadach deszczu zmagazynować wodę w ilości odpowiadającej aż dwóm tysiącom butelek. Cały pomysł opiera się na stworzeniu na dachach wiat przystankowych roślinnych dywanów rozchodnikowych. W ramach działań AMS i L’Oreal, powstał w stolicy system dwudziestu EKO wiat.

EKO wiata AMS dla L’Oreal

EKO wiata AMS dla L’Oreal

Rozwiązanie to zapewnia:

  • zmagazynowanie trzech tysięcy litrów wody deszczowej dzięki dywanowi rozchodnikowemu
  • obniżenie w upalne dni o 3 – 5 stopni C temperatury powietrza wokół przystanku
  • zmniejszenie ilości pyłów wokół wiaty o 15 – 20 proc.
  • pochłonięcie 144 kg CO2

Poza tym, EKO wiaty są przyjazne owadom i ptakom zamieszkującym przestrzeń miasta. Rośliny rozwijające się na dachach EKO wiat tworzą dywany rozchodnikowe — niezwykle wytrzymałe na pogodę, mające długi okres kwitnienia i wysoką klasę miododajności. No i — przyciągają swoją atrakcyjną florą pszczoły. Szyby zostały oklejone kropkami, by były widoczne dla ptaków i zapobiegały ich kolizjom z wiatami (zastosowany wzór został wybrany na podstawie wielu badań i konsultacji).

EKO wiata AMS dla L’Oreal

EKO wiata AMS dla L’Oreal

Rozwiązania zastosowane tu przez AMS dostarczają różnorodnych korzyści wszystkim interesariuszom — zarówno reklamodawcom i przedsiębiorcom, jak i mieszkańcom oraz samorządom. Znakomicie udowadniają, że OOH może być inwestycją w przestrzeń wspólną, która uwzględnia wszystkie kryteria korzyści:

  • są opłacalne (wydajne ekonomicznie)
  • uwzględniają potrzeby środowiskowe (dążenie do zero-emisyjności)
  • są atrakcyjne wizualnie i funkcjonalne

EKO wiaty powstałe z inicjatywy AMS należą do rozwiązań infrastrukturalnych typu nature-based solutions, inspirowanych naturą, a jednocześnie są atrakcyjne dla wszystkich stron (także pod względem rynkowym – reklamowym).

Nie ma nowych idei bez twórczej współpracy

Jak już wspomnieliśmy, do realizacji takich projektów niezbędna jest współpraca operatora OOH (AMS) z reklamodawcą, których łączą wspólne wartości. W tym przypadku środowiskowe cele i dbałość AMS o środowisko oraz komfort życia mieszkańców, korespondowały z ideą towarzyszącą wprowadzeniu przez L’Oreal na rynek perfum My Way Intense marki Giorgio Armani. Kampania realizowana w EKO wiatach w Warszawie, komunikuje pionierski system ponownego napełniania perfum, który pomaga ograniczyć zużycie surowców, a także świadomy proces produkcji, który jest ściśle monitorowany pod kątem redukcji emisji CO2.

„To, czego nie udało się wyeliminować w tym procesie, marka rekompensuje finansując program ochrony lasów na Madagaskarze. Z dumą możemy powiedzieć, że od 2021 r. zapach My Way osiągnął w produkcji neutralność węglową. Projekt ekologicznych wiat realizowany wspólnie z AMS oraz obecność marki Giorgio Armani na tych właśnie nośnikach znakomicie wpisują się w idee zrównoważonego rozwoju i łączą nasze firmy w działaniach na rzecz ochrony środowiska” — mówi Dominika Nockoska, Brand Business Director Armani, L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

„Reklama na EKO wiatach AMS to oferta dla reklamodawców, którzy podobnie jak my chcą mieć realny wpływ na środowisko i tworzyć z nami nowe oazy zieleni. To także świetna okazja do promocji dla marek, którym bliska jest idea zrównoważonego rozwoju i ochrony naszej planety” — mówi Grażyna Gołębiowska, Dyrektor Marketingu AMS.

Eko wpisane w wartości AMS

AMS od dawna włącza się w ambitne i kreatywne projekty oraz wraża własne innowacyjne rozwiązania, zwłaszcza służące rozwojowi inteligentnych miast, poszanowaniu środowiska oraz realizacji idei smart city. Jest liderem w zakresie miejskich mebli, dotąd bowiem AMS wyposażył w nie przeszło trzydzieści miast w Polsce, a także – jest wyłącznym operatorem wiat przystankowych w Warszawie i Krakowie oraz pionierem budowy EKO wiat w Polsce realizowanych w duchu nature based solutions.

Inicjatywa AMS to znakomity przykład najnowocześniejszych w skali całej UE rozwiązań, które – już w pięciu miastach – wpisują się w idee zrównoważonego rozwoju i przekuwane są w faktyczne działania oraz myśl smart city. Jest też inspiracją dla innych, buduje ekologiczną świadomość i wpisuje się w nowe potrzeby marek.