Raporty / Generacja Z jest Out-of-Home

2023 Generacja Z jest Out-of-Home

Raport skupia się na analizie zachowań i preferencji młodszego pokolenia Z, szczególnie w kontekście reklamy zewnętrznej. Raport ten skierowany jest do wszystkich, którzy pragną zrozumieć, jak skutecznie docierać do tej dynamicznej grupy odbiorców.

Pobierz tutaj >>