Smart City /

EKO

EKO AMS Zielone przystanki

Na czterech krakowskich przystankach w 2018 r. zostały zamontowane się ekologiczne moduły, których głównym motywem są żywe rośliny tworzące naturalną ochronę antysmogową. Pilotażowy projekt pod nazwą „Zielone przystanki” został zrealizowany w ramach trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarządem Zieleni Miejskiej oraz AMS – pomysłodawcą rozwiązań.

Pomysł spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców Krakowa i ekspertów. Nagrodzono go SREBREM w prestiżowym konkursie INNOVATION 2019.

/