EKO

/ Certyfikaty

Myślenie w kategoriach eko to jedna z wartości, na której opiera się filozofia naszej firmy.

Od stycznia 2022 roku kupujemy energię pochodzącą z odnawialnych źródeł od Tauron w ramach oferty EKO Premium. Poniżej znajdują się Certyfikaty Akcesyjne Tauron poświadczające uczestnictwo AMS w systemie gwarancji sprzedaży energii ekologicznej EKO Premium w latach 2022-2023.

Certyfikat dla AMS - Tauron 2022 rok  Certyfikat dla AMS - Tauron 2023 rok

EKO Premium to jedyny w Polsce produkt, który objęty jest Systemem Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej. Nadzorowany jest przez niezależną instytucję – Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. Przeczytaj Oświadczenie PTCE.

Oświadczenie PTCE

W roku 2021 kupowaliśmy energię o niskiej emisji CO2 od Tauron w ramach oferty Eko Biznes. Poniżej Certyfikat Gwarancji Sprzedaży Energii poświadczający, że w zeszłym roku przyczyniliśmy się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery o 463,59 tony!

Certyfikat za 2021 rok od Tauron

Kampanie z wykorzystaniem EKO winylu są drukowane na ekologicznym materiale podlegającym recyklingowi z użyciem ekologicznych farb lateksowych. Poniżej znajdują się Certyfikaty poświadczające techniczne parametry materiału i możliwości poddania go recyklingowi.

Certyfikat dla AMS - EKO winyl - materiał  Certyfikat dla AMS - EKO winyl - recykling